Đang thực hiện
Đăng nhập bằng tài khoản tại Choyte.vn
Email:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản? Tạo tài khoản mới.
Đăng ký một lần, sử dụng tất cả các tài nguyên của hệ thống choyte.com: - Báo giá, download, rao vặt, hỏi đáp...
(*) Các trường dữ liệu bắt buộc cần điền đẩy đủ. Chúng tôi sẽ gửi Email xác nhận cho bạn trong ít phút nữa.
Họ và tên:    
Nơi làm việc:    
Email:   (*)
Số điện thoại:    
Mật khẩu:   (*)
Xác nhận mật khẩu:   (*)
Đồng ý với Điều khoản của chúng tôi
Cho phép theo dõi địa chỉ của bạn để mở được tính năng download tài liệu, lập dự án,... Chi tiết
 
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập

Hóa chất miễn dịch Roche

Hóa chất miễn dịch Roche

Model:
Hãng sản xuất: Roche
Xuất xứ: Đức
 Demo slideshow sử dụng Jquery
  «
  »
  HÓA CHẤT MIỄN DỊCH ROCHE - DÙNG CHO MÁY CÁC MÁY ROCHE Elecsys 2010 , Cobas E401 , E411, E601, E602
   
  Tên hóa chất Quy cách đóng gói Đơn giá Xuất xứ
  TSH RP ELECSYS KIT 200 tests Đăng nhập để xem & tải báo giá
  (Xem hướng dẫn)

   
   Germany 
  ELEC TSH CALSET 4 x 1 ml  Germany 
  T3 RP ELECSYS KIT 200 tests  Germany 
  T3 CS ELECSYS KIT 4 x 1 ml  Germany 
  FT3 II RP ELEC KIT 200 tests  Germany 
  FT3 II CS ELEC KIT 4 x 1 ml  Germany 
  T4 GEN.2 ELECSYS,COBAS E 200 tests  Germany 
  T4 CS GEN.2 ELEC 4 x 1 ml  Germany 
  FT4 RP ELECSYS KIT 200 tests  Germany 
  FT4 CS ELECSYS KIT 4 x 1 ml  Germany 
  TG Gen.3 100  Germany 
  TG CALSET ELEC 4 x 1ml  Germany 
  PRECICTRL UNIVERSAL ELEC 4x3ml  Germany 
  Elec Anti-TPO Gen3
  100 tests
   Germany 
  Elec Anti-TPO CalSet
  4x1.5mL
   Germany 
  Elec Anti-TG Gen4
  100 tests
   Germany 
  Elec Anti-TG CalSet
  4x1.5mL
   Germany 
  ANTI-TSHR ELECSYS,COBAS E 100 tests  Germany 
  ELECSYS CK-MBSTAT 100 tests  Germany 
  ELECSYS CK-MB CALSETSTAT 4 x 1 ml  Germany 
  MYO RP ELECSYS KIT 100 tests  Germany 
  MYOGLOBIN CS ELECSYS,COBAS E 4 x 1 ml  Germany 
  CK.MB RP GEN3 ELEC 100 tests  Germany 
  CK.MB CS ELEC 4 x 1 ml  Germany 
  PRECICONTROL CARDIAC G.4 ELE 4 x 2 ml  Germany 
  Elecsys hs TnT (200 tests) 200 tests  Germany 
  Elecsys hs TnT Calset 4 x 1ml  Germany 
  Elec PreciControl Troponin  4 x 2 ml  Germany 
  PROBNP GEN.2 ELECSYS,COBAS E 100 tests  Germany 
  PROBNP CS COBAS E 4 x 1 ml  Germany 
  Elecsys hs TnT STAT 100 tests  Germany 
  Elecsys hs TnT Calset STAT 4 x 1ml  Germany 
  Elec hGH 100 tests  Germany 
  Elec hGH Calset 4x1 ml  Germany 
  Elec HE4 100 tests  Germany 
  Elec HE4 Calset 4x1 ml  Germany 
  Elec HE4 PreciControl 4x1 ml  Germany 
  Elec HSV-1 IgG 100 tests  Germany 
  Elec HSV-2 IgG 100 tests  Germany 
  Elec PreciControl HSV 4x3mL  Germany 
  Elec TG Confirmatory 50 tests  Germany 
  Elec CMV IgG Avidity 100 tests  Germany 
  Elec CMV IgG Avidity Control 6x1mL  Germany 
  DIGOXIN RP ELEC 100 tests  Germany 
  DIGOXIN CS ELEC 4 x 1.5 ml  Germany 
  ELEC DIGITOXIN 100 tests  Germany 
  ELEC DIGITOXIN CALSE 4 x 1 ml  Germany 
  AFP RP GEN1.1ELEC 100 tests  Germany 
  AFP CS GEN2.1 ELEC 4x1 ml  Germany 
  CA 15-3 II RP ELEC 100 tests  Germany 
  CA 15-3 II CS ELEC 4x1 ml  Germany 
  CA 19-9 RP ELEC 100 tests  Germany 
  CA 19-9 CALSET 4x1 ml  Germany 
  CA 125 II R RP ELEC 100 tests  Germany 
  CA 125 II R CALSET 4x1 ml  Germany 
  CA 72-4 RP ELEC 100 tests  Germany 
  CA 72-4 CASET ELEC 4x1 ml  Germany 
  CEA RP ELECSYS KIT 100 tests  Germany 
  CEA CALSET GEN.2 4x1 ml  Germany 
  CYFRA RP ELEC 100 tests  Germany 
  CYFRA CALSET 2 ELEC 4 x 1 ml  Germany 
  NSE RP ELECSYS KIT 100 tests  Germany 
  NSE CS ELECSYS KIT 4 x 1 ml  Germany 
  PSA RP GEN2.1 ELEC 100 tests  Germany 
  PSA CS GEN2.1 ELEC 4 x 1 ml  Germany 
  FREE PSA GEN.2 100 tests  Germany 
  FREE PSA CS GEN.2 4 x 1 ml  Germany 
  PRECICTR TUMOR MARKER ELEC 4 x 3 ml  Germany 
   ELEC B12 RP GEN.2 100 tests  Germany 
  B12 CALSET ELEC 4 x 1 ml  Germany 
  FERRI RP GEN2 ELEC 100 tests  Germany 
  FERRITIN CALSET 4 x 1 ml  Germany 
  ELECSYS FOLATE III 100 tests  Germany 
  ELECSYS FOLATE III Calset 4 x 1 ml  Germany 
  ANTI-HAV IGM ELEC 100 tests  Germany 
  PRECTL ANTIHAV IGM ELEC 16 x 0.67 ml  Germany 
  ANTI-HAV 2 ELEC 100 tests  Germany 
  PRECICTRL ANTI-HAV 16 x 1ml  Germany 
  HBSAG CONFIRMATION ELEC 40 tests  Germany 
  HBSAG 2 ELEC 100 tests  Germany 
  PRECICTRL HBSAG 2 ELEC 16 x 1.3ml   Germany 
  HBsAg II quant 100 tests  Germany 
  ANTI-HBS ELEC 100 tests  Germany 
  PRECICTL ANTI-HBS ELEC 16 x 1.3 ml  Germany 
  ANTI-HBC 100 tests  Germany 
  PRECICTRL ANTI-HBC ELEC 16 x 1.3 ml  Germany 
  ANTI-HBC IGM ELEC 100 tests  Germany 
  PRECICTRL HBC IGM ELEC 16 x 1 ml  Germany 
  HBEAG ELECSYS KIT 100 tests  Germany 
  PRECICTRL HBEAG ELEC 16 x 1.3 ml  Germany 
  ANTI-HBE ELEC 100 tests  Germany 
  PRECICTL ANTI-HBE 16 x 1.3 ml  Germany 
  ANTI HCV ELECSYS, COBAS E 100 tests  Germany 
  PRECICONTROL ANTI HCV CE 16 x 1.3 ml  Germany 
  HIV combi PT 100 tests  Germany 
  Elecsys PreciControl®HIV 6x2 ml  Germany 
  HIV Ag Confirmatory Test 2 x 20 tests  Germany 
  ELECSYS HIV AG 1  Germany 
  ELECSYS TOXO IGM 100 tests  Germany 
  PRECICTRL TOXO IGM ELEC 16 x 0.67 ml  Germany 
  ELECSYS TOXO IGG 100 tests  Germany 
  PRECICRTL TOXO IGG ELEC 16 x 1 ml  Germany 
  RUBELLA IGM ELEC 100 tests  Germany 
  PRECTL RUBELLA IGM ELEC 8 x 1 ml  Germany 
  RUBELLA IGG ELEC 100 tests  Germany 
  PRECTL RUBELLA IGG ELEC 16 x 1 ml  Germany 
  Elecsys CMV IgM 100 tests  Germany 
  Elecsys PreciControl CMV IgM 100 tests  Germany 
  Elecsys CMV IgG 100 tests  Germany 
  Elecsys PreciControl CMV IgG 16 x 1.0 ml  Germany 
  Elecsys PC Multi, 6x2ml 6x2ml  Germany 
  LH RP ELECSYS KIT 100 tests  Germany 
  LH CS GEN.2 ELECSYS,COBAS E 4 x 1 ml  Germany 
  FSH ELECSYS,COBAS E 100 tests  Germany 
  ELEC FSH CALSET II 4 x 1 ml  Germany 
  Estradiol G2 cobas e 100 V3 100 tests  Germany 
  ESTRADIOL II CALSET 4 x 1 ml  Germany 
  PROGESTERONE 2ELEC 100 tests  Germany 
  PROGESTERONE CS GEN.2 ELECSY 4 x 1 ml  Germany 
  ELECSYS PROLACTIN GEN 100 tests  Germany 
  PROLACTIN CALSET ELEC 4 x 1 ml  Germany 
  Testosterone II  100 tests  Germany 
  Testosterone II CS 4 x 1 ml  Germany 
  HCG+BETA II RP ELEC 100 tests  Germany 
  HCG+BETA II CS ELEC 4 x 1 ml  Germany 
  CORTISOL RP ELEC 100 tests  Germany 
  CORTISOL CALSET ELEC 4 x 1 ml  Germany 
  DHEA-S ELEC 100 tests  Germany 
  DHEAS CALSET ELEC 4 x 1 ml  Germany 
  INSULIN CS ELEC 4 x 1 ml  Germany 
  INSULIN RP ELEC 100 tests  Germany 
  ELEC C-PEPTIDE RP 100 tests  Germany 
  ELEC C-PEPTIDE CS 4 x 1 ml  Germany 
  ELECSYS ACTH 100 tests  Germany 
  ELECSYS ACTH CALS 4x1 ml  Germany 
  SHBG ELECSYS,COBAS E 100 tests  Germany 
  SHBG CS ELECSYS,COBAS E 4 x 1ml  Germany 
  N-MID OSTEOCALCIN ELEC 100 tests  Germany 
  N-MID OSTEOCALCIN CS ELEC 4 x 1 ml  Germany 
  B-CROSSLAPS ELEC 100 tests  Germany 
  B-Cross Lapscalset Elec 4x1ml  Germany 
  PTH ELECSYS,COBAS E 100 tests  Germany 
  PTH CALSET ELEC 4 x 1ml  Germany 
  Elec Vit D total 100 tests  Germany 
  Elec Vit D total Calset 4x1 ml  Germany 
  ELECSYS IGE GEN.2 100 tests  Germany 
  ELEC IgE CALSET 4 x 1 ml  Germany 
  ANTI CCP 100 tests  Germany 
  ELECSYS PRECICONTROL ANTI-CC 2 x 2 ml  Germany 
  ELECSYS S100 RP 100 tests  Germany 
  ELECSYS S100 CS 4 x 1 ml  Germany 
  free βhCG 100 tests  Germany 
  free βhCG Calset 4 x 1 ml  Germany 
  PAPP-A 100 tests  Germany 
  PAPP-A Calset 4 x 1 ml  Germany 
  PCT BRAHMS ELECSYS,COBAS E 100 tests  Germany 
  Elecsys IL6 100 tests  Germany 
  PreciControl IL-6 4x2ml  Germany 
  ELECSYS PIGF 100 Tests  Germany 
  ELECSYS PIGF Calset 2 x 1 ml  Germany 
  ELECSYS sFlt-1 100 Tests  Germany 
   ELECSYS sFlt-1 Calset 2 x 1 ml  Germany 
  UNIVERSAL DILUENT ELEC 2 x 18 ml  Germany 
  PROCELL M 2X2 L ELEC 2x2 L  Germany 
  CLEAN-CELL M 2X2 L ELEC 2 L  Germany 
  ELEC CLEAN-CELL 6 x 380 ml  Germany 
  PROCELL ELEC 6X380 6 x 380 ml  Germany 
  SYS WASH ELECSYS 500 ml  Germany 
  ISE CLEANING SOL. 5x100 ml  Germany 
  PROBE WASH M ELECSYS 12x70 ml  Germany 
  PRECLEAN M 5 x 600 ml  Germany 
  ASSAY TIP ELEC 30x120 pcs  Switzerland 
  ASSAY CUP ELEC 2010 60 x 60 cup  Switzerland 
  ASSAY TIP/CUP E170 48x2x84 tips/cups
  and 8 waste liners
   Switzerland 
  Measuring Cell with Ref. Elect. V7.0 1 pc  Japan 
  Calset vials empty 2 x 56 vials  Germany 
  Controlset vials empty 2 x 56 vials  Germany 
  Calset vials empty 2 x 56 vials  Germany 
  Controlset vials empty 2 x 56 vials  Germany 
  ELEC AFP 200T 200 Tests  Germany 
  ELEC CEA 200T 200 Tests  Germany 
  ELEC PSA 200T 200 Tests  Germany 
  ELEC FERR RP 200T 200 Tests  Germany 
  PTH STAT Elecsys cobas e 100 100 tests  Germany 
  PTH STAT CS Elecsys 2x2x1 ml  Germany 
  PTH (1-84) cobas e 100 100 tests  Germany 
  PTH (1-84) CS Elecsys 4 x 1 ml  Germany 
  PreciControl Varia Elecsys 3 x 4 ml  Germany 
  ELECSYS T-UP TAKE M 200 tests  Germany 
  ELECSYS T-UP TAKE CALSET 4 x 1 ml  Germany 
  HIV combi PT 100 tests DE
  Elec CMV IgG Avidity   100 tests  Germany
  Elec CMV IgG Avidity Control  6x1mL  Germany
  Elecsys PreciControl®HIV  6x2 ml  Germany
  Anti-HCV G2 cobas e 200  200 tests  Germany
  Anti-HCV G2 cobas e 100  100 tests  Germany
  PRECI CONTROL THYROAB 4 x 2 ml  Germany 
  Họ Tên * Vui lòng nhập họ tên đầy đủ!
  Email * Vui lòng nhập email đúng định dạng
  Điện thoại Vui lòng nhập email đúng định dạng
  Tiêu đề* Vui lòng nhập tiêu đề
  Nội dung*
  Vui lòng nhập nội dung thông điệp
  Mã bảo mật * captcha Vui lòng nhập Mã bảo mật
  Sản phẩm cùng chuyên mục
  
  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y  TẾ AN SINH
  Số 296, Hải Thượng Lãn Ông, TP. Thanh Hóa
   Tel: 0378 888 296 – 0944 549 668
  Email: ansinhyte@gmail.com

   
  KẾT NỐI VỚI AN SINH 
        
  MST 2801615584 do Sở KH và ĐT tỉnh Thanh Hoá cấp ngày 08/12/2010
  Copyright 2016 Ansinhmed.com All Rights Reserved