Đang thực hiện
Đăng nhập bằng tài khoản tại Choyte.vn
Email:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản? Tạo tài khoản mới.
Đăng ký một lần, sử dụng tất cả các tài nguyên của hệ thống choyte.com: - Báo giá, download, rao vặt, hỏi đáp...
(*) Các trường dữ liệu bắt buộc cần điền đẩy đủ. Chúng tôi sẽ gửi Email xác nhận cho bạn trong ít phút nữa.
Họ và tên:    
Nơi làm việc:    
Email:   (*)
Số điện thoại:    
Mật khẩu:   (*)
Xác nhận mật khẩu:   (*)
Đồng ý với Điều khoản của chúng tôi
Cho phép theo dõi địa chỉ của bạn để mở được tính năng download tài liệu, lập dự án,... Chi tiết
 
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập

Hóa chất miễn dịch Roche

Hóa chất miễn dịch Roche

Model:
Hãng sản xuất: Roche
Xuất xứ: Đức
HÓA CHẤT MIỄN DỊCH ROCHE - DÙNG CHO MÁY CÁC MÁY ROCHE Elecsys 2010 , Cobas E401 , E411, E601, E602
 
Tên hóa chất Quy cách đóng gói Đơn giá Xuất xứ
TSH RP ELECSYS KIT 200 tests Đăng nhập để xem & tải báo giá
(Xem hướng dẫn)

 
 Germany 
ELEC TSH CALSET 4 x 1 ml  Germany 
T3 RP ELECSYS KIT 200 tests  Germany 
T3 CS ELECSYS KIT 4 x 1 ml  Germany 
FT3 II RP ELEC KIT 200 tests  Germany 
FT3 II CS ELEC KIT 4 x 1 ml  Germany 
T4 GEN.2 ELECSYS,COBAS E 200 tests  Germany 
T4 CS GEN.2 ELEC 4 x 1 ml  Germany 
FT4 RP ELECSYS KIT 200 tests  Germany 
FT4 CS ELECSYS KIT 4 x 1 ml  Germany 
TG Gen.3 100  Germany 
TG CALSET ELEC 4 x 1ml  Germany 
PRECICTRL UNIVERSAL ELEC 4x3ml  Germany 
Elec Anti-TPO Gen3
100 tests
 Germany 
Elec Anti-TPO CalSet
4x1.5mL
 Germany 
Elec Anti-TG Gen4
100 tests
 Germany 
Elec Anti-TG CalSet
4x1.5mL
 Germany 
ANTI-TSHR ELECSYS,COBAS E 100 tests  Germany 
ELECSYS CK-MBSTAT 100 tests  Germany 
ELECSYS CK-MB CALSETSTAT 4 x 1 ml  Germany 
MYO RP ELECSYS KIT 100 tests  Germany 
MYOGLOBIN CS ELECSYS,COBAS E 4 x 1 ml  Germany 
CK.MB RP GEN3 ELEC 100 tests  Germany 
CK.MB CS ELEC 4 x 1 ml  Germany 
PRECICONTROL CARDIAC G.4 ELE 4 x 2 ml  Germany 
Elecsys hs TnT (200 tests) 200 tests  Germany 
Elecsys hs TnT Calset 4 x 1ml  Germany 
Elec PreciControl Troponin  4 x 2 ml  Germany 
PROBNP GEN.2 ELECSYS,COBAS E 100 tests  Germany 
PROBNP CS COBAS E 4 x 1 ml  Germany 
Elecsys hs TnT STAT 100 tests  Germany 
Elecsys hs TnT Calset STAT 4 x 1ml  Germany 
Elec hGH 100 tests  Germany 
Elec hGH Calset 4x1 ml  Germany 
Elec HE4 100 tests  Germany 
Elec HE4 Calset 4x1 ml  Germany 
Elec HE4 PreciControl 4x1 ml  Germany 
Elec HSV-1 IgG 100 tests  Germany 
Elec HSV-2 IgG 100 tests  Germany 
Elec PreciControl HSV 4x3mL  Germany 
Elec TG Confirmatory 50 tests  Germany 
Elec CMV IgG Avidity 100 tests  Germany 
Elec CMV IgG Avidity Control 6x1mL  Germany 
DIGOXIN RP ELEC 100 tests  Germany 
DIGOXIN CS ELEC 4 x 1.5 ml  Germany 
ELEC DIGITOXIN 100 tests  Germany 
ELEC DIGITOXIN CALSE 4 x 1 ml  Germany 
AFP RP GEN1.1ELEC 100 tests  Germany 
AFP CS GEN2.1 ELEC 4x1 ml  Germany 
CA 15-3 II RP ELEC 100 tests  Germany 
CA 15-3 II CS ELEC 4x1 ml  Germany 
CA 19-9 RP ELEC 100 tests  Germany 
CA 19-9 CALSET 4x1 ml  Germany 
CA 125 II R RP ELEC 100 tests  Germany 
CA 125 II R CALSET 4x1 ml  Germany 
CA 72-4 RP ELEC 100 tests  Germany 
CA 72-4 CASET ELEC 4x1 ml  Germany 
CEA RP ELECSYS KIT 100 tests  Germany 
CEA CALSET GEN.2 4x1 ml  Germany 
CYFRA RP ELEC 100 tests  Germany 
CYFRA CALSET 2 ELEC 4 x 1 ml  Germany 
NSE RP ELECSYS KIT 100 tests  Germany 
NSE CS ELECSYS KIT 4 x 1 ml  Germany 
PSA RP GEN2.1 ELEC 100 tests  Germany 
PSA CS GEN2.1 ELEC 4 x 1 ml  Germany 
FREE PSA GEN.2 100 tests  Germany 
FREE PSA CS GEN.2 4 x 1 ml  Germany 
PRECICTR TUMOR MARKER ELEC 4 x 3 ml  Germany 
 ELEC B12 RP GEN.2 100 tests  Germany 
B12 CALSET ELEC 4 x 1 ml  Germany 
FERRI RP GEN2 ELEC 100 tests  Germany 
FERRITIN CALSET 4 x 1 ml  Germany 
ELECSYS FOLATE III 100 tests  Germany 
ELECSYS FOLATE III Calset 4 x 1 ml  Germany 
ANTI-HAV IGM ELEC 100 tests  Germany 
PRECTL ANTIHAV IGM ELEC 16 x 0.67 ml  Germany 
ANTI-HAV 2 ELEC 100 tests  Germany 
PRECICTRL ANTI-HAV 16 x 1ml  Germany 
HBSAG CONFIRMATION ELEC 40 tests  Germany 
HBSAG 2 ELEC 100 tests  Germany 
PRECICTRL HBSAG 2 ELEC 16 x 1.3ml   Germany 
HBsAg II quant 100 tests  Germany 
ANTI-HBS ELEC 100 tests  Germany 
PRECICTL ANTI-HBS ELEC 16 x 1.3 ml  Germany 
ANTI-HBC 100 tests  Germany 
PRECICTRL ANTI-HBC ELEC 16 x 1.3 ml  Germany 
ANTI-HBC IGM ELEC 100 tests  Germany 
PRECICTRL HBC IGM ELEC 16 x 1 ml  Germany 
HBEAG ELECSYS KIT 100 tests  Germany 
PRECICTRL HBEAG ELEC 16 x 1.3 ml  Germany 
ANTI-HBE ELEC 100 tests  Germany 
PRECICTL ANTI-HBE 16 x 1.3 ml  Germany 
ANTI HCV ELECSYS, COBAS E 100 tests  Germany 
PRECICONTROL ANTI HCV CE 16 x 1.3 ml  Germany 
HIV combi PT 100 tests  Germany 
Elecsys PreciControl®HIV 6x2 ml  Germany 
HIV Ag Confirmatory Test 2 x 20 tests  Germany 
ELECSYS HIV AG 1  Germany 
ELECSYS TOXO IGM 100 tests  Germany 
PRECICTRL TOXO IGM ELEC 16 x 0.67 ml  Germany 
ELECSYS TOXO IGG 100 tests  Germany 
PRECICRTL TOXO IGG ELEC 16 x 1 ml  Germany 
RUBELLA IGM ELEC 100 tests  Germany 
PRECTL RUBELLA IGM ELEC 8 x 1 ml  Germany 
RUBELLA IGG ELEC 100 tests  Germany 
PRECTL RUBELLA IGG ELEC 16 x 1 ml  Germany 
Elecsys CMV IgM 100 tests  Germany 
Elecsys PreciControl CMV IgM 100 tests  Germany 
Elecsys CMV IgG 100 tests  Germany 
Elecsys PreciControl CMV IgG 16 x 1.0 ml  Germany 
Elecsys PC Multi, 6x2ml 6x2ml  Germany 
LH RP ELECSYS KIT 100 tests  Germany 
LH CS GEN.2 ELECSYS,COBAS E 4 x 1 ml  Germany 
FSH ELECSYS,COBAS E 100 tests  Germany 
ELEC FSH CALSET II 4 x 1 ml  Germany 
Estradiol G2 cobas e 100 V3 100 tests  Germany 
ESTRADIOL II CALSET 4 x 1 ml  Germany 
PROGESTERONE 2ELEC 100 tests  Germany 
PROGESTERONE CS GEN.2 ELECSY 4 x 1 ml  Germany 
ELECSYS PROLACTIN GEN 100 tests  Germany 
PROLACTIN CALSET ELEC 4 x 1 ml  Germany 
Testosterone II  100 tests  Germany 
Testosterone II CS 4 x 1 ml  Germany 
HCG+BETA II RP ELEC 100 tests  Germany 
HCG+BETA II CS ELEC 4 x 1 ml  Germany 
CORTISOL RP ELEC 100 tests  Germany 
CORTISOL CALSET ELEC 4 x 1 ml  Germany 
DHEA-S ELEC 100 tests  Germany 
DHEAS CALSET ELEC 4 x 1 ml  Germany 
INSULIN CS ELEC 4 x 1 ml  Germany 
INSULIN RP ELEC 100 tests  Germany 
ELEC C-PEPTIDE RP 100 tests  Germany 
ELEC C-PEPTIDE CS 4 x 1 ml  Germany 
ELECSYS ACTH 100 tests  Germany 
ELECSYS ACTH CALS 4x1 ml  Germany 
SHBG ELECSYS,COBAS E 100 tests  Germany 
SHBG CS ELECSYS,COBAS E 4 x 1ml  Germany 
N-MID OSTEOCALCIN ELEC 100 tests  Germany 
N-MID OSTEOCALCIN CS ELEC 4 x 1 ml  Germany 
B-CROSSLAPS ELEC 100 tests  Germany 
B-Cross Lapscalset Elec 4x1ml  Germany 
PTH ELECSYS,COBAS E 100 tests  Germany 
PTH CALSET ELEC 4 x 1ml  Germany 
Elec Vit D total 100 tests  Germany 
Elec Vit D total Calset 4x1 ml  Germany 
ELECSYS IGE GEN.2 100 tests  Germany 
ELEC IgE CALSET 4 x 1 ml  Germany 
ANTI CCP 100 tests  Germany 
ELECSYS PRECICONTROL ANTI-CC 2 x 2 ml  Germany 
ELECSYS S100 RP 100 tests  Germany 
ELECSYS S100 CS 4 x 1 ml  Germany 
free βhCG 100 tests  Germany 
free βhCG Calset 4 x 1 ml  Germany 
PAPP-A 100 tests  Germany 
PAPP-A Calset 4 x 1 ml  Germany 
PCT BRAHMS ELECSYS,COBAS E 100 tests  Germany 
Elecsys IL6 100 tests  Germany 
PreciControl IL-6 4x2ml  Germany 
ELECSYS PIGF 100 Tests  Germany 
ELECSYS PIGF Calset 2 x 1 ml  Germany 
ELECSYS sFlt-1 100 Tests  Germany 
 ELECSYS sFlt-1 Calset 2 x 1 ml  Germany 
UNIVERSAL DILUENT ELEC 2 x 18 ml  Germany 
PROCELL M 2X2 L ELEC 2x2 L  Germany 
CLEAN-CELL M 2X2 L ELEC 2 L  Germany 
ELEC CLEAN-CELL 6 x 380 ml  Germany 
PROCELL ELEC 6X380 6 x 380 ml  Germany 
SYS WASH ELECSYS 500 ml  Germany 
ISE CLEANING SOL. 5x100 ml  Germany 
PROBE WASH M ELECSYS 12x70 ml  Germany 
PRECLEAN M 5 x 600 ml  Germany 
ASSAY TIP ELEC 30x120 pcs  Switzerland 
ASSAY CUP ELEC 2010 60 x 60 cup  Switzerland 
ASSAY TIP/CUP E170 48x2x84 tips/cups
and 8 waste liners
 Switzerland 
Measuring Cell with Ref. Elect. V7.0 1 pc  Japan 
Calset vials empty 2 x 56 vials  Germany 
Controlset vials empty 2 x 56 vials  Germany 
Calset vials empty 2 x 56 vials  Germany 
Controlset vials empty 2 x 56 vials  Germany 
ELEC AFP 200T 200 Tests  Germany 
ELEC CEA 200T 200 Tests  Germany 
ELEC PSA 200T 200 Tests  Germany 
ELEC FERR RP 200T 200 Tests  Germany 
PTH STAT Elecsys cobas e 100 100 tests  Germany 
PTH STAT CS Elecsys 2x2x1 ml  Germany 
PTH (1-84) cobas e 100 100 tests  Germany 
PTH (1-84) CS Elecsys 4 x 1 ml  Germany 
PreciControl Varia Elecsys 3 x 4 ml  Germany 
ELECSYS T-UP TAKE M 200 tests  Germany 
ELECSYS T-UP TAKE CALSET 4 x 1 ml  Germany 
HIV combi PT 100 tests DE
Elec CMV IgG Avidity   100 tests  Germany
Elec CMV IgG Avidity Control  6x1mL  Germany
Elecsys PreciControl®HIV  6x2 ml  Germany
Anti-HCV G2 cobas e 200  200 tests  Germany
Anti-HCV G2 cobas e 100  100 tests  Germany
PRECI CONTROL THYROAB 4 x 2 ml  Germany 
Họ Tên * Vui lòng nhập họ tên đầy đủ!
Email * Vui lòng nhập email đúng định dạng
Điện thoại Vui lòng nhập email đúng định dạng
Tiêu đề* Vui lòng nhập tiêu đề
Nội dung*
Vui lòng nhập nội dung thông điệp
Mã bảo mật * captcha Vui lòng nhập Mã bảo mật
Sản phẩm cùng chuyên mục