Đang thực hiện
Đăng nhập bằng tài khoản tại Choyte.vn
Email:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản? Tạo tài khoản mới.
Đăng ký một lần, sử dụng tất cả các tài nguyên của hệ thống choyte.com: - Báo giá, download, rao vặt, hỏi đáp...
(*) Các trường dữ liệu bắt buộc cần điền đẩy đủ. Chúng tôi sẽ gửi Email xác nhận cho bạn trong ít phút nữa.
Họ và tên:    
Nơi làm việc:    
Email:   (*)
Số điện thoại:    
Mật khẩu:   (*)
Xác nhận mật khẩu:   (*)
Đồng ý với Điều khoản của chúng tôi
Cho phép theo dõi địa chỉ của bạn để mở được tính năng download tài liệu, lập dự án,... Chi tiết
 
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập

Hóa chất sinh hóa Chema Italya

Hóa chất sinh hóa Chema Italya

Model:
Hãng sản xuất:
Xuất xứ: Italya
HÓA CHẤT CHẤT XÉT HÓA CỦA CHEMA DIAGNOSTICA ITALY ( 0,3 )
 
TT Mã hàng Tên hàng / Zise QUY CÁCH ĐVT
1 BC 0100 CH ALBUMIN 2 x 50 ml 2 x 50 ml + 1 x 5 ml standard Hộp
2 BC 0500 CH ALBUMIN 4 x 125ml 4 x 125 ml + 1 x 5 ml standard Hộp
3 AF F080 CH ALKALINE PHOSPHATASE FL (IFCC) 4 x 20 ml 4 x 16ml + 1 x 16ml Hộp
4 AF F245 CH ALKALINE PHOSPHATASE FL (IFCC) 12 x 20 ml 12 x 16ml + 3 x 16ml Hộp
5 AF F400 CH ALKALINE PHOSPHATASE FL (IFCC) 8 x 50 ml 8 x 40ml + 2 x 40ml Hộp
6 AF F600 CH ALKALINE PHOSPHATASE FL (IFCC) 5 x 120ml 4 x 120ml + 1 x 120ml Hộp
7 AM F060 CH AMYLASE FL 6 x 10ml  6 x 10ml Hộp
8 AM F120 CH AMYLASE FL 12 x 10ml 12 x 10ml Hộp
9 AM F245 CH AMYLASE FL  12 x 20ml  12 x 20ml Hộp
10 EA F080 CH AMYLASE EPS FL (IFCC) 4 x 20ml 4 x 16ml + 1 x 16ml Hộp
11 EA F245 CH AMYLASE EPS FL  (IFCC) 12 x 20ml 12 x 16ml + 3 x 16ml Hộp
12 DT F125 CH BILIRUBIN TOTAL FL 5 x 25ml 4 x 25ml + 1x 25ml Hộp
13 DT F500 CH BILIRUBIN TOTAL FL 10 x 50ml 8 x 50ml + 2x 50ml Hộp
14 DD F125 CH BILIRUBIN DIRECT FL 5 x 25ml 4 x 25ml + 1x 25ml Hộp
15 DD F500 CH BILIRUBIN DIRECT FL 10 x 50ml 8 x 50ml + 2x 50ml Hộp
16 CA 0305 CH CALCIUM 6 x 50ml 3 x 50ml+ 3 x 50ml + 1 x 5ml standard Hộp
17 CA 0505 CH CALCIUM 4 x 125ml 2 x 125ml+ 2 x 125ml + 1 x 5ml standard Hộp
18 CL 0100 CH CHLORIDE 2 x 50ml 2 x 50ml+ 1 x 5ml standard Hộp
19 CL 0500 CH CHLORIDE 4 x 125ml 4 x 125ml+ 1 x 5ml standard Hộp
20 CT F100 CH CHOLESTEROL FL 2 x 50ml 2 x 50ml+ 1 x 5ml standard Hộp
21 CT F400 CH CHOLESTEROL FL 4x 100ml 4 x 100ml+ 1 x 5ml standard Hộp
22 CT 100F CH CHOLESTEROL FL 4 x 250ml 4 x 250ml+ 1 x 5ml standard Hộp
23 CD 0400 CH HDL PRECIPITATING REAGENT 4 x 100ml 4 x 100ml Hộp
24 HD F080 CH HDL - DIRECT FL  4 x 20ml 3 x 20ml + 1 x 20ml Hộp
25 HD F245 CH HDL - DIRECT FL 12 x 20ml 9 x 20ml + 3 x 20ml Hộp
26 HD F400 CH HDL - DIRECT FL 4 x 100ml 3 x 100ml + 1 x 100ml Hộp
27 DL F080 CH LDL - DIRECT FL 4x 20ml 3 x 20ml + 1 x 20ml Hộp
28 CK F060 CH CK - NAC FL ( DGKC/IFCC) 6 x 10ml 6 x 8ml + 1 x 12 ml Hộp
29 CK F120 CH CK - NAC FL ( DGKC/IFCC) 12 x 10ml 12x 8ml + 2 x 12 ml Hộp
30 CK F245 CH CK - NAC FL ( DGKC/IFCC)  12 x 20ml 12 x 16ml + 3 x 16 ml Hộp
31 MB F060 CH CK-MB FL ( DGKC/IFCC) 6 x 10ml 6 x 8ml + 1 x 12 ml Hộp
32 MB F120 CH CK-MB FL ( DGKC/IFCC) 12 x 10ml 12x 8ml + 2 x 12 ml Hộp
33 CR 0500 CH CREATININE 4 x 125 ml 2 x 125ml+ 2 x 125ml + 1 x 5ml standard Hộp
34 CR 1000 CH CREATININE 4 x 250 ml 2 x 250ml+ 2 x 250ml + 1 x 5ml standard Hộp
35 CE F125 CH CREATININE - E FL 5 x 25 ml 5 x 25ml + 1x 25ml Hộp
36 GT F 080 CH GAMMA GT FL 4 x 20ml 4 x 16ml + 1 x 16ml Hộp
37 GT F 245 CH GAMMA GT FL 12 x 20ml 12 x 16ml + 3 x 16ml Hộp
38 GT F 400 CH GAMMA GT FL 8 x 50ml 8 x 40ml + 2x 40ml Hộp
39 GT F 600CH GAMMA GT FL 5 x 120ml 4 x 120ml + 1 x 120ml Hộp
40 GL F400 CH GLUCOSE FL 4 x 100ml 4 x 100ml+ 1 x 5ml standard Hộp
41 GL 100F CH GLUCOSE FL 4 x 250ml 4 x 250ml+ 1 x 5ml standard Hộp
42 GO F080 CH GOT - AST FL (IFCC) 4 x 20ml 4 x 16ml + 1 x 16ml Hộp
43 GO F245 CH GOT - AST FL (IFCC) 12 x 20ml 12 x 16ml + 3 x 16ml Hộp
44 GO F400 CH GOT - AST FL (IFCC) 8 x 50ml 8 x 40ml + 2x 40ml Hộp
45 GO F600 CH GOT - AST FL (IFCC) 5 x 120ml 4 x 120ml + 1 x 120ml Hộp
46 GP F 080 CH GPT - ALT FL (IFCC) 4 x 20ml 4 x 16ml + 1 x 16ml Hộp
47 GP F245 CH GPT- ALT FL (IFCC) 12 x 20ml 12 x 16ml + 3 x 16ml Hộp
48 GP F400 CH GPT - ALT FL (IFCC) 8 x 50ml 8 x 40ml + 2x 40ml Hộp
49 GP F600 CH GPT - ALT FL (IFCC) 5 x 120ml 4 x 120ml + 1 x 120ml Hộp
50 FE 0100 CH IRON CRX 2 x 50ml 2 x 50ml+ 1 x 5ml standard Hộp
51 FE 0500 CH IRON CRX 4 x 125ml 4 x 125ml+ 1 x 5ml standard Hộp
52 LD F060 CH LDH FL (DGKC) 6 x 10ml 6 x 8ml + 1 x 12 ml Hộp
53 LD F120 CH LDH FL (DGKC) 12 x 10ml 12x 8ml + 2 x 12 ml Hộp
54 LD F245 CH LDH FL (DGKC) 12x 20ml 12 x 16ml + 3 x 16 ml Hộp
55 MG 0200 CH MAGNESIUM 10 x 20ml 5 x 20ml+ 5 x 20ml + 1 x 5ml standard Hộp
56 MG 0500 CH MAGNESIUM 4 x 125ml 2 x 125ml+ 2 x 125ml + 1 x 5ml standard Hộp
57 TP 0100 CH PROTEIN TOTAL 2 x 50ml 2 x 50ml+ 1 x 5ml standard Hộp
58 TP 0500 CH PROTEIN TOTAL 4 x 125ml 4 x 125ml+ 1 x 5ml standard Hộp
59 TP 1000 CH PROTEIN TOTAL 4 x 250ml 4 x 250ml+ 1 x 5ml standard Hộp
60 TR F100 CH TRIGLYCERIDES FL 2 x 50ml 2 x 50ml+ 1 x 5ml standard Hộp
61 TR F400 CH TRIGLYCERIDES FL 4 x 100ml 4 x 100ml+ 1 x 5ml standard Hộp
62 TR 100F CH TRIGLYCERIDES FL 4 x 250ml 4 x 250ml+ 1 x 5ml standard Hộp
63 AZ F 080 CH UREA UV FL 4 x 20 ml 4 x 16ml + 1 x 16ml+ 1x5ml standard Hộp
64 AZ F 245 CH UREA UV FL 12 x 20 ml 12 x 16ml + 3 x 16ml+1x 5ml standard Hộp
65 AZ F 400 CH UREA UV FL 8 x 50 ml 8x 40ml + 2 x 40ml+1x  5ml standard Hộp
66 AZ F 600 CH UREA UV FL 5 x 120 ml 4 x 120ml + 1 x 120ml+ 1x 5ml standard Hộp
67 AZ 100F CH UREA UV FL 5 x 250 ml 4 x 200ml + 1 x 200ml+ 1x 5ml standard Hộp
68 UC F400 CH URE COLOR FL 4 x 100ml 2 x 100ml + 2 x 100ml+ 1 x 2.5ml+ 1x 5ml standard Hộp
69 UC 100F CH URE COLOR FL 4 x 250ml 2 x 250ml + 2 x 250ml+ 1 x 6.25ml+ 1x 5ml standard Hộp
70 AU F100 CH URIC ACID T FL 5 x 20ml 4 x 20ml+ 1 x 20ml + 1 x 5ml standard Hộp
71 AU F250 CH URIC ACID T FL 5 x 50ml 4 x 50ml+ 1 x 50ml + 1 x 5ml standard Hộp
72 AU 100F CH URIC ACID T FL 4 x 100ml 4 x 80ml+ 1 x 80ml + 1 x 5ml standard Hộp
73 ZN 0125 CH ZINC 5 x 25ml 5 x 20ml + 5x 5ml + 1 x 5ml standard Hộp
74 AT 0015 CH AUTOCAL H 5 x 3ml 5 x 3ml Hộp
75 AT 0030 CH AUTOCAL H 10 x 3ml 10 x 3ml Hộp
76 QN 0050 QUANTINORM CHEMA 10 x 5ml 10 x 5ml Hộp
77 QP 0050 QUANTIPATH CHEMA 10 x 5ml 10 x 5ml Hộp
Họ Tên * Vui lòng nhập họ tên đầy đủ!
Email * Vui lòng nhập email đúng định dạng
Điện thoại Vui lòng nhập email đúng định dạng
Tiêu đề* Vui lòng nhập tiêu đề
Nội dung*
Vui lòng nhập nội dung thông điệp
Mã bảo mật * captcha Vui lòng nhập Mã bảo mật