Đang thực hiện
Đăng nhập bằng tài khoản tại Choyte.vn
Email:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản? Tạo tài khoản mới.
Đăng ký một lần, sử dụng tất cả các tài nguyên của hệ thống choyte.com: - Báo giá, download, rao vặt, hỏi đáp...
(*) Các trường dữ liệu bắt buộc cần điền đẩy đủ. Chúng tôi sẽ gửi Email xác nhận cho bạn trong ít phút nữa.
Họ và tên:    
Nơi làm việc:    
Email:   (*)
Số điện thoại:    
Mật khẩu:   (*)
Xác nhận mật khẩu:   (*)
Đồng ý với Điều khoản của chúng tôi
Cho phép theo dõi địa chỉ của bạn để mở được tính năng download tài liệu, lập dự án,... Chi tiết
 
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập

Hóa chất sinh hóa Chema Italya

Hóa chất sinh hóa Chema Italya

Model:
Hãng sản xuất:
Xuất xứ: Italya
 Demo slideshow sử dụng Jquery
  «
  »
  HÓA CHẤT CHẤT XÉT HÓA CỦA CHEMA DIAGNOSTICA ITALY ( 0,3 )
   
  TT Mã hàng Tên hàng / Zise QUY CÁCH ĐVT
  1 BC 0100 CH ALBUMIN 2 x 50 ml 2 x 50 ml + 1 x 5 ml standard Hộp
  2 BC 0500 CH ALBUMIN 4 x 125ml 4 x 125 ml + 1 x 5 ml standard Hộp
  3 AF F080 CH ALKALINE PHOSPHATASE FL (IFCC) 4 x 20 ml 4 x 16ml + 1 x 16ml Hộp
  4 AF F245 CH ALKALINE PHOSPHATASE FL (IFCC) 12 x 20 ml 12 x 16ml + 3 x 16ml Hộp
  5 AF F400 CH ALKALINE PHOSPHATASE FL (IFCC) 8 x 50 ml 8 x 40ml + 2 x 40ml Hộp
  6 AF F600 CH ALKALINE PHOSPHATASE FL (IFCC) 5 x 120ml 4 x 120ml + 1 x 120ml Hộp
  7 AM F060 CH AMYLASE FL 6 x 10ml  6 x 10ml Hộp
  8 AM F120 CH AMYLASE FL 12 x 10ml 12 x 10ml Hộp
  9 AM F245 CH AMYLASE FL  12 x 20ml  12 x 20ml Hộp
  10 EA F080 CH AMYLASE EPS FL (IFCC) 4 x 20ml 4 x 16ml + 1 x 16ml Hộp
  11 EA F245 CH AMYLASE EPS FL  (IFCC) 12 x 20ml 12 x 16ml + 3 x 16ml Hộp
  12 DT F125 CH BILIRUBIN TOTAL FL 5 x 25ml 4 x 25ml + 1x 25ml Hộp
  13 DT F500 CH BILIRUBIN TOTAL FL 10 x 50ml 8 x 50ml + 2x 50ml Hộp
  14 DD F125 CH BILIRUBIN DIRECT FL 5 x 25ml 4 x 25ml + 1x 25ml Hộp
  15 DD F500 CH BILIRUBIN DIRECT FL 10 x 50ml 8 x 50ml + 2x 50ml Hộp
  16 CA 0305 CH CALCIUM 6 x 50ml 3 x 50ml+ 3 x 50ml + 1 x 5ml standard Hộp
  17 CA 0505 CH CALCIUM 4 x 125ml 2 x 125ml+ 2 x 125ml + 1 x 5ml standard Hộp
  18 CL 0100 CH CHLORIDE 2 x 50ml 2 x 50ml+ 1 x 5ml standard Hộp
  19 CL 0500 CH CHLORIDE 4 x 125ml 4 x 125ml+ 1 x 5ml standard Hộp
  20 CT F100 CH CHOLESTEROL FL 2 x 50ml 2 x 50ml+ 1 x 5ml standard Hộp
  21 CT F400 CH CHOLESTEROL FL 4x 100ml 4 x 100ml+ 1 x 5ml standard Hộp
  22 CT 100F CH CHOLESTEROL FL 4 x 250ml 4 x 250ml+ 1 x 5ml standard Hộp
  23 CD 0400 CH HDL PRECIPITATING REAGENT 4 x 100ml 4 x 100ml Hộp
  24 HD F080 CH HDL - DIRECT FL  4 x 20ml 3 x 20ml + 1 x 20ml Hộp
  25 HD F245 CH HDL - DIRECT FL 12 x 20ml 9 x 20ml + 3 x 20ml Hộp
  26 HD F400 CH HDL - DIRECT FL 4 x 100ml 3 x 100ml + 1 x 100ml Hộp
  27 DL F080 CH LDL - DIRECT FL 4x 20ml 3 x 20ml + 1 x 20ml Hộp
  28 CK F060 CH CK - NAC FL ( DGKC/IFCC) 6 x 10ml 6 x 8ml + 1 x 12 ml Hộp
  29 CK F120 CH CK - NAC FL ( DGKC/IFCC) 12 x 10ml 12x 8ml + 2 x 12 ml Hộp
  30 CK F245 CH CK - NAC FL ( DGKC/IFCC)  12 x 20ml 12 x 16ml + 3 x 16 ml Hộp
  31 MB F060 CH CK-MB FL ( DGKC/IFCC) 6 x 10ml 6 x 8ml + 1 x 12 ml Hộp
  32 MB F120 CH CK-MB FL ( DGKC/IFCC) 12 x 10ml 12x 8ml + 2 x 12 ml Hộp
  33 CR 0500 CH CREATININE 4 x 125 ml 2 x 125ml+ 2 x 125ml + 1 x 5ml standard Hộp
  34 CR 1000 CH CREATININE 4 x 250 ml 2 x 250ml+ 2 x 250ml + 1 x 5ml standard Hộp
  35 CE F125 CH CREATININE - E FL 5 x 25 ml 5 x 25ml + 1x 25ml Hộp
  36 GT F 080 CH GAMMA GT FL 4 x 20ml 4 x 16ml + 1 x 16ml Hộp
  37 GT F 245 CH GAMMA GT FL 12 x 20ml 12 x 16ml + 3 x 16ml Hộp
  38 GT F 400 CH GAMMA GT FL 8 x 50ml 8 x 40ml + 2x 40ml Hộp
  39 GT F 600CH GAMMA GT FL 5 x 120ml 4 x 120ml + 1 x 120ml Hộp
  40 GL F400 CH GLUCOSE FL 4 x 100ml 4 x 100ml+ 1 x 5ml standard Hộp
  41 GL 100F CH GLUCOSE FL 4 x 250ml 4 x 250ml+ 1 x 5ml standard Hộp
  42 GO F080 CH GOT - AST FL (IFCC) 4 x 20ml 4 x 16ml + 1 x 16ml Hộp
  43 GO F245 CH GOT - AST FL (IFCC) 12 x 20ml 12 x 16ml + 3 x 16ml Hộp
  44 GO F400 CH GOT - AST FL (IFCC) 8 x 50ml 8 x 40ml + 2x 40ml Hộp
  45 GO F600 CH GOT - AST FL (IFCC) 5 x 120ml 4 x 120ml + 1 x 120ml Hộp
  46 GP F 080 CH GPT - ALT FL (IFCC) 4 x 20ml 4 x 16ml + 1 x 16ml Hộp
  47 GP F245 CH GPT- ALT FL (IFCC) 12 x 20ml 12 x 16ml + 3 x 16ml Hộp
  48 GP F400 CH GPT - ALT FL (IFCC) 8 x 50ml 8 x 40ml + 2x 40ml Hộp
  49 GP F600 CH GPT - ALT FL (IFCC) 5 x 120ml 4 x 120ml + 1 x 120ml Hộp
  50 FE 0100 CH IRON CRX 2 x 50ml 2 x 50ml+ 1 x 5ml standard Hộp
  51 FE 0500 CH IRON CRX 4 x 125ml 4 x 125ml+ 1 x 5ml standard Hộp
  52 LD F060 CH LDH FL (DGKC) 6 x 10ml 6 x 8ml + 1 x 12 ml Hộp
  53 LD F120 CH LDH FL (DGKC) 12 x 10ml 12x 8ml + 2 x 12 ml Hộp
  54 LD F245 CH LDH FL (DGKC) 12x 20ml 12 x 16ml + 3 x 16 ml Hộp
  55 MG 0200 CH MAGNESIUM 10 x 20ml 5 x 20ml+ 5 x 20ml + 1 x 5ml standard Hộp
  56 MG 0500 CH MAGNESIUM 4 x 125ml 2 x 125ml+ 2 x 125ml + 1 x 5ml standard Hộp
  57 TP 0100 CH PROTEIN TOTAL 2 x 50ml 2 x 50ml+ 1 x 5ml standard Hộp
  58 TP 0500 CH PROTEIN TOTAL 4 x 125ml 4 x 125ml+ 1 x 5ml standard Hộp
  59 TP 1000 CH PROTEIN TOTAL 4 x 250ml 4 x 250ml+ 1 x 5ml standard Hộp
  60 TR F100 CH TRIGLYCERIDES FL 2 x 50ml 2 x 50ml+ 1 x 5ml standard Hộp
  61 TR F400 CH TRIGLYCERIDES FL 4 x 100ml 4 x 100ml+ 1 x 5ml standard Hộp
  62 TR 100F CH TRIGLYCERIDES FL 4 x 250ml 4 x 250ml+ 1 x 5ml standard Hộp
  63 AZ F 080 CH UREA UV FL 4 x 20 ml 4 x 16ml + 1 x 16ml+ 1x5ml standard Hộp
  64 AZ F 245 CH UREA UV FL 12 x 20 ml 12 x 16ml + 3 x 16ml+1x 5ml standard Hộp
  65 AZ F 400 CH UREA UV FL 8 x 50 ml 8x 40ml + 2 x 40ml+1x  5ml standard Hộp
  66 AZ F 600 CH UREA UV FL 5 x 120 ml 4 x 120ml + 1 x 120ml+ 1x 5ml standard Hộp
  67 AZ 100F CH UREA UV FL 5 x 250 ml 4 x 200ml + 1 x 200ml+ 1x 5ml standard Hộp
  68 UC F400 CH URE COLOR FL 4 x 100ml 2 x 100ml + 2 x 100ml+ 1 x 2.5ml+ 1x 5ml standard Hộp
  69 UC 100F CH URE COLOR FL 4 x 250ml 2 x 250ml + 2 x 250ml+ 1 x 6.25ml+ 1x 5ml standard Hộp
  70 AU F100 CH URIC ACID T FL 5 x 20ml 4 x 20ml+ 1 x 20ml + 1 x 5ml standard Hộp
  71 AU F250 CH URIC ACID T FL 5 x 50ml 4 x 50ml+ 1 x 50ml + 1 x 5ml standard Hộp
  72 AU 100F CH URIC ACID T FL 4 x 100ml 4 x 80ml+ 1 x 80ml + 1 x 5ml standard Hộp
  73 ZN 0125 CH ZINC 5 x 25ml 5 x 20ml + 5x 5ml + 1 x 5ml standard Hộp
  74 AT 0015 CH AUTOCAL H 5 x 3ml 5 x 3ml Hộp
  75 AT 0030 CH AUTOCAL H 10 x 3ml 10 x 3ml Hộp
  76 QN 0050 QUANTINORM CHEMA 10 x 5ml 10 x 5ml Hộp
  77 QP 0050 QUANTIPATH CHEMA 10 x 5ml 10 x 5ml Hộp
  Họ Tên * Vui lòng nhập họ tên đầy đủ!
  Email * Vui lòng nhập email đúng định dạng
  Điện thoại Vui lòng nhập email đúng định dạng
  Tiêu đề* Vui lòng nhập tiêu đề
  Nội dung*
  Vui lòng nhập nội dung thông điệp
  Mã bảo mật * captcha Vui lòng nhập Mã bảo mật
  
  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y  TẾ AN SINH
  Số 296, Hải Thượng Lãn Ông, TP. Thanh Hóa
   Tel: 0378 888 296 – 0944 549 668
  Email: ansinhyte@gmail.com

   
  KẾT NỐI VỚI AN SINH 
        
  MST 2801615584 do Sở KH và ĐT tỉnh Thanh Hoá cấp ngày 08/12/2010
  Copyright 2016 Ansinhmed.com All Rights Reserved