Đang thực hiện
Đăng nhập bằng tài khoản tại Choyte.vn
Email:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản? Tạo tài khoản mới.
Đăng ký một lần, sử dụng tất cả các tài nguyên của hệ thống choyte.com: - Báo giá, download, rao vặt, hỏi đáp...
(*) Các trường dữ liệu bắt buộc cần điền đẩy đủ. Chúng tôi sẽ gửi Email xác nhận cho bạn trong ít phút nữa.
Họ và tên:    
Nơi làm việc:    
Email:   (*)
Số điện thoại:    
Mật khẩu:   (*)
Xác nhận mật khẩu:   (*)
Đồng ý với Điều khoản của chúng tôi
Cho phép theo dõi địa chỉ của bạn để mở được tính năng download tài liệu, lập dự án,... Chi tiết
 
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập

Hóa chất sinh hóa Erba Đức

Hóa chất sinh hóa Erba Đức

Model:
Hãng sản xuất: Erba
Xuất xứ: Đức
HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SINH HÓA CỦA BECKMAN COULTER IRELAND 
 
STT Tên sản phẩm  Quy cách Hãng sản xuất Đơn vị tính Đơn giá
(VNĐ)
1 ALBUMIN 5 X 50 ML, Erba Hộp  
std: 1x2ml
2 ALBUMIN 5 X 100 ML Erba Hộp  
3 ALKALINE PHOSPHATASE R1:4x30ml, Erba Hộp  
R2:1x30ml
4 ALKALINE PHOSPHATASE R1:4x100ml, Erba Hộp  
R2:1x100ml
5 ALPHA AMYLASE{SINGLE  REAGENT} 5 x 20 ML Erba Hộp  
6 ALT/GPT R1: 4 X 100 ML, R2: 1 X 50 ML, Erba Hộp  
7 ALT/GPT R1: 4 X 50 ML, R2: 1 X 100 ML, Erba Hộp  
8 AST/GOT R1: 4 X 100 ML, R2: 1 X 50 ML Erba Hộp  
9 AST/GOT R1: 4 X 50 ML, R2: 1 X 100 ML, Erba Hộp  
10 BILIRUBIN DIRECT R1: 4 X 50 ML, R2: 1 X 6 ML, Erba Hộp  
11 BILIRUBIN TOTAL R1: 4 x 50ml, R2: 1 X 6 ML, Erba Hộp  
12 BILIRUBIN TOTAL& DIRECT R1: 2 X 50 ML R2: 2 X 50 ML R3: 1 X 6 ML Erba Hộp  
13 CALCIUM 2 x 50 ml,std:1x5ml Erba Hộp  
14 CALCIUM 1 x 250 ml Erba Hộp  
15 CHEM WASH 4 x 50 ml,std:1x5ml Erba Hộp  
16 CHLORIDES 1 x 250 ml Erba Hộp  
17 CHOLESTEROL 5 x 50 ml,sts:1x5ml Erba Hộp  
18 CHOLESTEROL 1 x 100 ml Erba Hộp  
19 CHOLESTEROL 1 x 250 ml Erba Hộp  
20 CREATINE KINASE R1: 2 X 40 ML, R2: 2 X 10 ML, Erba Hộp  
21 CREATINE KINASE R1: 2 X 40 ML, R2: 2 X 10 ML, Erba Hộp  
22 CREATININE R1: 2 X 50 ML, R2: 2 X 50 ML,std:1x5ml Erba Hộp  
23 CREATININE R1 : 2 X 250  ML, R2: 2 X 250 ML, Erba Hộp  
24 ERBA NORM 4X5 ML Erba Hộp  
25 ERBA PATH 4X5 ML Erba Hộp  
26 GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE R1 : 4 x 20 ml, R2: 1 X 20 ML , Erba Hộp  
27 GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE R1: 4 X 50 ML , R2: 1 X 50 ML Erba Hộp  
28 GLUCOSE 2 X 250 ML,std:2x5ml Erba Hộp  
29 GLUCOSE 4x250 ML,std:2x5ml Erba Hộp  
30 GLUCOSE 1 X 1000 ML Erba Hộp  
31 HDL Direct R1 2x30ml , R2 2x10ml Erba Hộp  
32 HDL PREC 2 X 50 ML,std:1x5ml Erba Hộp  
33 HDL/LDL Cal 2x1ml Erba Hộp  
34 LACTATEDEHYDROGENASE R1: 4 X 20 ML , R2: 1 X 20 ML Erba Hộp  
35 LDL Direct R1 2x30ml , R2 2x10ml Erba Hộp  
36 MAGNESIUM 1 X 250 ML Erba Hộp  
37 MICROPROTEIN 2 X 50 ML Erba Hộp  
38 PHOSPHOROUS 2 X 50 ML,std:1x5ml Erba Hộp  
39 PHOSPHOROUS 1X 250 ML Erba Hộp  
40 TOTAL PROTEIN 5 x 50 ml,sts:1x5ml Erba Hộp  
41 TOTAL PROTEIN 2 X 250 ML Erba Hộp  
42 TRIGLYCERIDES 2x50 ML,std:1x3ml Erba Hộp  
43 TRIGLYCERIDES 1X 250 ML Erba Hộp  
44 TRIGLYCERIDES 1 X 1000 ML Erba Hộp  
45 UREA R1: 4 X 200 ML , R2: 1 X 200 ML Erba Hộp  
46 UREA R1: 4 X 50 ML , R2: 1 X 50 ML Erba Hộp  
47 URIC ACID (SINGLE REAGENT) 4 x 50 ml,std:1x5ml Erba Hộp  
48 XL MULTICAL 4X3 ML Erba Hộp  
49 ALBUMIN 10 X 44 ML Erba Hộp  
50 ALP R1:2 X 44 ML , R2:2 x 11 ML Erba Hộp  
51 ALPHA AMYLASE {Single Reagent} 5 X 22 ML Erba Hộp  
52 ALT/GPT R1:6 x 72 ML , R2:6 x 22 ML Erba Hộp  
53 ALT/GPT R1:6X 44ML , R2:3 X 22ML Erba Hộp  
54 ANTISTREPTOLYSIN (ASO) R1:2 x 40 ML , R2:2 x 10 ML Erba Hộp  
55 AST/GOT R1:6 x 72 ML , R2:6 x 22 ML Erba Hộp  
56 AST/GOT R1:6X 44ML , R2:3 X 22ML Erba Hộp  
57 BILIRUBIN DIRECT DCA R1:6X 44ML , R2:3 X 22ML Erba Hộp  
58 Bilirubin Direct R1:6X 44ML , R2:3 X 22ML Erba Hộp  
59 Bilirubin Total R1:6X 44ML , R2:3 X 22ML Erba Hộp  
60 BILIRUBIN TOTAL DCA R1:6X 44ML , R2:3 X 22ML Erba Hộp  
61 C REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVE R1:2 x 40 ML ,R2:2 x 8 ML Erba Hộp  
62 CALCIUM 10 x 12 ML Erba Hộp  
63 CHLORIDE 10 X 12 ML Erba Hộp  
64 CHOLESTEROL 10 X 44ML Erba Hộp  
65 CHOLESTEROL 8 x 72 ML Erba Hộp  
66 C-Reactive Protein 2x40/2X10 Erba Hộp  
67 CREATININE R1:5 X 44 ML , R2:5 X 11ML Erba Hộp  
68 CREATININE R1:6 x 72 ML , R2:6 x 22 ML Erba Hộp  
69 CREATININE ENZYMATIC R1:5 x 30 ML , R2:5 x 10 ML Erba Hộp  
70 CREATININE KINASE R1:2 X 44 ML , R2:2 x 11 ML Erba Hộp  
71 CREATININE KINASE MB R1:2 X 44 ML , R2:2 x 11 ML Erba Hộp  
72 GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE R1:2 X 44 ML , R2:2 x 11 ml Erba Hộp  
73 GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE R1:6 x 44 ML , R2:3 x 22 ML Erba Hộp  
74 GLUCOSE 10 X44 ML Erba Hộp  
75 GLUCOSE 8 x 72 ML Erba Hộp  
76 HBA1c R1: 1x24, R2: 1X8 + 1x4, R3: 2x50. Erba Hộp  
77 HDL DIRECT R1: 4 x 30 ML ,R2:4 x 10ML Erba Hộp  
78 HDL DIRECT R1:4 x 68 ML ,R2:4 x 22 ML Erba Hộp  
79 IRON R:4 x 25 ML, R:2 x 12.5 ML,STD: 2 x 2 ML Erba Hộp  
80 LACTATE DEHYDROGENASE - P R1:2 X 44 ML , R2:2 x 11 ML Erba Hộp  
81 LDL DIRECT R1:2 X 30ML , R2:2 X 10ML Erba Hộp  
82 LIPASE R1:2 x 44 ML , R2:2 x 11 ML Erba Hộp  
83 MAGNESIUM 2x44 ML Erba Hộp  
84 MICROALBUMIN R1:2 x 30 ML ,R2:1 x 10 ML Erba Hộp  
85 MICROPROTEIN 10 X 12 ML Erba Hộp  
86 PHOSPHORUS 10 X12 ML Erba Hộp  
87 Rheumatoid Factor 2x40/2X8 Erba Hộp  
88 TOTAL PROTEIN 10 X 44 ML Erba Hộp  
89 TRIGLYCERIDES 8 x 72 ML Erba Hộp  
90 TRIGLYCERIDES 10 x 44 ML Erba Hộp  
91 UIBC R1:4 x 25 ML R2:2 x 12.5 ML STD 2 x 2 ML Erba Hộp  
92 UREA R1:6 x 72 ML , R2:6 x 22 ML Erba Hộp  
93 UREA R1:5 X 44 ML , R2:5 X 11ML Erba Hộp  
94 URIC ACID {SINGLE REAGENT} 10 x 44 ML Erba Hộp  
95 URIC ACID{SINGLE REAGENT} 8 x 72 ML Erba Hộp  
96 ASO CALIBRATOR 1 ml Erba Hộp  
97 ASO Control 1 ml Erba Hộp  
98 CRP Calibrator 1 ml Erba Hộp  
99 CRP Control 1 ml Erba Hộp  
100 CRP Control 1 ml Erba Hộp  
101 ERBA NORM 4 x 5 ML Erba Hộp  
102 ERBA PATH 4 x 5 ML Erba Hộp  
103 HBA1c Calibrator Set 4 x 0.25 ml Erba Hộp  
104 HbA1c Control 1 x 0.25 ml Erba Hộp  
105 HbA1c Control 1 x 0.25 ml Erba Hộp  
106 HDL/LDL Calibrator 1ml Erba Hộp  
107 MICROALBUMI control 1ml Erba Hộp  
108 MICROALBUMI CALIBRATOR 1ml Erba Hộp  
109 Multi Control Level-1 (ASO,CRP,RF) 1ml Erba Hộp  
110 Multi Control Level-2  (ASO,CRP,RF) 1ml Erba Hộp  
111 RF Calibrator 1 ml Erba Hộp  
112 RF Control 1 ml Erba Hộp  
113 XL AUTOWASH AC/AL R1:5 x 44 ML , R2:5 x 44 ML Erba Hộp  
114 XL MULTICAL 4 X 3 ML Erba Hộp  
115 XL WASH 4 x 100 ML Erba Hộp  
 
Họ Tên * Vui lòng nhập họ tên đầy đủ!
Email * Vui lòng nhập email đúng định dạng
Điện thoại Vui lòng nhập email đúng định dạng
Tiêu đề* Vui lòng nhập tiêu đề
Nội dung*
Vui lòng nhập nội dung thông điệp
Mã bảo mật * captcha Vui lòng nhập Mã bảo mật