Đang thực hiện
Đăng nhập bằng tài khoản tại Choyte.vn
Email:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản? Tạo tài khoản mới.
Đăng ký một lần, sử dụng tất cả các tài nguyên của hệ thống choyte.com: - Báo giá, download, rao vặt, hỏi đáp...
(*) Các trường dữ liệu bắt buộc cần điền đẩy đủ. Chúng tôi sẽ gửi Email xác nhận cho bạn trong ít phút nữa.
Họ và tên:    
Nơi làm việc:    
Email:   (*)
Số điện thoại:    
Mật khẩu:   (*)
Xác nhận mật khẩu:   (*)
Đồng ý với Điều khoản của chúng tôi
Cho phép theo dõi địa chỉ của bạn để mở được tính năng download tài liệu, lập dự án,... Chi tiết
 
Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập

Hóa chất sinh hóa Erba Đức

Hóa chất sinh hóa Erba Đức

Model:
Hãng sản xuất: Erba
Xuất xứ: Đức
 Demo slideshow sử dụng Jquery
  «
  »
  HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SINH HÓA CỦA BECKMAN COULTER IRELAND 
   
  STT Tên sản phẩm  Quy cách Hãng sản xuất Đơn vị tính Đơn giá
  (VNĐ)
  1 ALBUMIN 5 X 50 ML, Erba Hộp  
  std: 1x2ml
  2 ALBUMIN 5 X 100 ML Erba Hộp  
  3 ALKALINE PHOSPHATASE R1:4x30ml, Erba Hộp  
  R2:1x30ml
  4 ALKALINE PHOSPHATASE R1:4x100ml, Erba Hộp  
  R2:1x100ml
  5 ALPHA AMYLASE{SINGLE  REAGENT} 5 x 20 ML Erba Hộp  
  6 ALT/GPT R1: 4 X 100 ML, R2: 1 X 50 ML, Erba Hộp  
  7 ALT/GPT R1: 4 X 50 ML, R2: 1 X 100 ML, Erba Hộp  
  8 AST/GOT R1: 4 X 100 ML, R2: 1 X 50 ML Erba Hộp  
  9 AST/GOT R1: 4 X 50 ML, R2: 1 X 100 ML, Erba Hộp  
  10 BILIRUBIN DIRECT R1: 4 X 50 ML, R2: 1 X 6 ML, Erba Hộp  
  11 BILIRUBIN TOTAL R1: 4 x 50ml, R2: 1 X 6 ML, Erba Hộp  
  12 BILIRUBIN TOTAL& DIRECT R1: 2 X 50 ML R2: 2 X 50 ML R3: 1 X 6 ML Erba Hộp  
  13 CALCIUM 2 x 50 ml,std:1x5ml Erba Hộp  
  14 CALCIUM 1 x 250 ml Erba Hộp  
  15 CHEM WASH 4 x 50 ml,std:1x5ml Erba Hộp  
  16 CHLORIDES 1 x 250 ml Erba Hộp  
  17 CHOLESTEROL 5 x 50 ml,sts:1x5ml Erba Hộp  
  18 CHOLESTEROL 1 x 100 ml Erba Hộp  
  19 CHOLESTEROL 1 x 250 ml Erba Hộp  
  20 CREATINE KINASE R1: 2 X 40 ML, R2: 2 X 10 ML, Erba Hộp  
  21 CREATINE KINASE R1: 2 X 40 ML, R2: 2 X 10 ML, Erba Hộp  
  22 CREATININE R1: 2 X 50 ML, R2: 2 X 50 ML,std:1x5ml Erba Hộp  
  23 CREATININE R1 : 2 X 250  ML, R2: 2 X 250 ML, Erba Hộp  
  24 ERBA NORM 4X5 ML Erba Hộp  
  25 ERBA PATH 4X5 ML Erba Hộp  
  26 GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE R1 : 4 x 20 ml, R2: 1 X 20 ML , Erba Hộp  
  27 GAMMA GLUTAMYLTRANSFERASE R1: 4 X 50 ML , R2: 1 X 50 ML Erba Hộp  
  28 GLUCOSE 2 X 250 ML,std:2x5ml Erba Hộp  
  29 GLUCOSE 4x250 ML,std:2x5ml Erba Hộp  
  30 GLUCOSE 1 X 1000 ML Erba Hộp  
  31 HDL Direct R1 2x30ml , R2 2x10ml Erba Hộp  
  32 HDL PREC 2 X 50 ML,std:1x5ml Erba Hộp  
  33 HDL/LDL Cal 2x1ml Erba Hộp  
  34 LACTATEDEHYDROGENASE R1: 4 X 20 ML , R2: 1 X 20 ML Erba Hộp  
  35 LDL Direct R1 2x30ml , R2 2x10ml Erba Hộp  
  36 MAGNESIUM 1 X 250 ML Erba Hộp  
  37 MICROPROTEIN 2 X 50 ML Erba Hộp  
  38 PHOSPHOROUS 2 X 50 ML,std:1x5ml Erba Hộp  
  39 PHOSPHOROUS 1X 250 ML Erba Hộp  
  40 TOTAL PROTEIN 5 x 50 ml,sts:1x5ml Erba Hộp  
  41 TOTAL PROTEIN 2 X 250 ML Erba Hộp  
  42 TRIGLYCERIDES 2x50 ML,std:1x3ml Erba Hộp  
  43 TRIGLYCERIDES 1X 250 ML Erba Hộp  
  44 TRIGLYCERIDES 1 X 1000 ML Erba Hộp  
  45 UREA R1: 4 X 200 ML , R2: 1 X 200 ML Erba Hộp  
  46 UREA R1: 4 X 50 ML , R2: 1 X 50 ML Erba Hộp  
  47 URIC ACID (SINGLE REAGENT) 4 x 50 ml,std:1x5ml Erba Hộp  
  48 XL MULTICAL 4X3 ML Erba Hộp  
  49 ALBUMIN 10 X 44 ML Erba Hộp  
  50 ALP R1:2 X 44 ML , R2:2 x 11 ML Erba Hộp  
  51 ALPHA AMYLASE {Single Reagent} 5 X 22 ML Erba Hộp  
  52 ALT/GPT R1:6 x 72 ML , R2:6 x 22 ML Erba Hộp  
  53 ALT/GPT R1:6X 44ML , R2:3 X 22ML Erba Hộp  
  54 ANTISTREPTOLYSIN (ASO) R1:2 x 40 ML , R2:2 x 10 ML Erba Hộp  
  55 AST/GOT R1:6 x 72 ML , R2:6 x 22 ML Erba Hộp  
  56 AST/GOT R1:6X 44ML , R2:3 X 22ML Erba Hộp  
  57 BILIRUBIN DIRECT DCA R1:6X 44ML , R2:3 X 22ML Erba Hộp  
  58 Bilirubin Direct R1:6X 44ML , R2:3 X 22ML Erba Hộp  
  59 Bilirubin Total R1:6X 44ML , R2:3 X 22ML Erba Hộp  
  60 BILIRUBIN TOTAL DCA R1:6X 44ML , R2:3 X 22ML Erba Hộp  
  61 C REACTIVE PROTEIN HIGH SENSITIVE R1:2 x 40 ML ,R2:2 x 8 ML Erba Hộp  
  62 CALCIUM 10 x 12 ML Erba Hộp  
  63 CHLORIDE 10 X 12 ML Erba Hộp  
  64 CHOLESTEROL 10 X 44ML Erba Hộp  
  65 CHOLESTEROL 8 x 72 ML Erba Hộp  
  66 C-Reactive Protein 2x40/2X10 Erba Hộp  
  67 CREATININE R1:5 X 44 ML , R2:5 X 11ML Erba Hộp  
  68 CREATININE R1:6 x 72 ML , R2:6 x 22 ML Erba Hộp  
  69 CREATININE ENZYMATIC R1:5 x 30 ML , R2:5 x 10 ML Erba Hộp  
  70 CREATININE KINASE R1:2 X 44 ML , R2:2 x 11 ML Erba Hộp  
  71 CREATININE KINASE MB R1:2 X 44 ML , R2:2 x 11 ML Erba Hộp  
  72 GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE R1:2 X 44 ML , R2:2 x 11 ml Erba Hộp  
  73 GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE R1:6 x 44 ML , R2:3 x 22 ML Erba Hộp  
  74 GLUCOSE 10 X44 ML Erba Hộp  
  75 GLUCOSE 8 x 72 ML Erba Hộp  
  76 HBA1c R1: 1x24, R2: 1X8 + 1x4, R3: 2x50. Erba Hộp  
  77 HDL DIRECT R1: 4 x 30 ML ,R2:4 x 10ML Erba Hộp  
  78 HDL DIRECT R1:4 x 68 ML ,R2:4 x 22 ML Erba Hộp  
  79 IRON R:4 x 25 ML, R:2 x 12.5 ML,STD: 2 x 2 ML Erba Hộp  
  80 LACTATE DEHYDROGENASE - P R1:2 X 44 ML , R2:2 x 11 ML Erba Hộp  
  81 LDL DIRECT R1:2 X 30ML , R2:2 X 10ML Erba Hộp  
  82 LIPASE R1:2 x 44 ML , R2:2 x 11 ML Erba Hộp  
  83 MAGNESIUM 2x44 ML Erba Hộp  
  84 MICROALBUMIN R1:2 x 30 ML ,R2:1 x 10 ML Erba Hộp  
  85 MICROPROTEIN 10 X 12 ML Erba Hộp  
  86 PHOSPHORUS 10 X12 ML Erba Hộp  
  87 Rheumatoid Factor 2x40/2X8 Erba Hộp  
  88 TOTAL PROTEIN 10 X 44 ML Erba Hộp  
  89 TRIGLYCERIDES 8 x 72 ML Erba Hộp  
  90 TRIGLYCERIDES 10 x 44 ML Erba Hộp  
  91 UIBC R1:4 x 25 ML R2:2 x 12.5 ML STD 2 x 2 ML Erba Hộp  
  92 UREA R1:6 x 72 ML , R2:6 x 22 ML Erba Hộp  
  93 UREA R1:5 X 44 ML , R2:5 X 11ML Erba Hộp  
  94 URIC ACID {SINGLE REAGENT} 10 x 44 ML Erba Hộp  
  95 URIC ACID{SINGLE REAGENT} 8 x 72 ML Erba Hộp  
  96 ASO CALIBRATOR 1 ml Erba Hộp  
  97 ASO Control 1 ml Erba Hộp  
  98 CRP Calibrator 1 ml Erba Hộp  
  99 CRP Control 1 ml Erba Hộp  
  100 CRP Control 1 ml Erba Hộp  
  101 ERBA NORM 4 x 5 ML Erba Hộp  
  102 ERBA PATH 4 x 5 ML Erba Hộp  
  103 HBA1c Calibrator Set 4 x 0.25 ml Erba Hộp  
  104 HbA1c Control 1 x 0.25 ml Erba Hộp  
  105 HbA1c Control 1 x 0.25 ml Erba Hộp  
  106 HDL/LDL Calibrator 1ml Erba Hộp  
  107 MICROALBUMI control 1ml Erba Hộp  
  108 MICROALBUMI CALIBRATOR 1ml Erba Hộp  
  109 Multi Control Level-1 (ASO,CRP,RF) 1ml Erba Hộp  
  110 Multi Control Level-2  (ASO,CRP,RF) 1ml Erba Hộp  
  111 RF Calibrator 1 ml Erba Hộp  
  112 RF Control 1 ml Erba Hộp  
  113 XL AUTOWASH AC/AL R1:5 x 44 ML , R2:5 x 44 ML Erba Hộp  
  114 XL MULTICAL 4 X 3 ML Erba Hộp  
  115 XL WASH 4 x 100 ML Erba Hộp  
   
  Họ Tên * Vui lòng nhập họ tên đầy đủ!
  Email * Vui lòng nhập email đúng định dạng
  Điện thoại Vui lòng nhập email đúng định dạng
  Tiêu đề* Vui lòng nhập tiêu đề
  Nội dung*
  Vui lòng nhập nội dung thông điệp
  Mã bảo mật * captcha Vui lòng nhập Mã bảo mật
  
  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y  TẾ AN SINH
  Số 296, Hải Thượng Lãn Ông, TP. Thanh Hóa
   Tel: 0378 888 296 – 0944 549 668
  Email: ansinhyte@gmail.com

   
  KẾT NỐI VỚI AN SINH 
        
  MST 2801615584 do Sở KH và ĐT tỉnh Thanh Hoá cấp ngày 08/12/2010
  Copyright 2016 Ansinhmed.com All Rights Reserved