Thiết bị y tế An Sinh

Tổng quan về vật lý trị liệu – Physical Therapy

1. Vật lý trị liệu là gì ? Tổng quan  về vật lý trị liệu. Vật lý trị liệu (VLTL) là một chuyên ngành lâm sàng của y học , ứng  dụng các kỹ thuật dựa trên các nhân tố vật lý, sinh lý, tâm lý …tác dụng trực tiếp hoặc gián tiếp lên cơ thể […]

Liên hệ

Kể từ khi ra đời 2010, với sự nỗ lực không ngừng để đem đến khách hàng những sản phẩm chất lượng, đặc biệt là dịch vụ kỹ thuật uy tín. Đến nay, An Sinh đã có hàng nghìn khách hàng trải rộng khắp các địa phương trên Toàn Quốc.Năm 2013, thành lập trung tâm […]

Giới thiệu công ty An Sinh Medical

Kể từ khi ra đời 2010, với sự nỗ lực không ngừng để đem đến khách hàng những sản phẩm chất lượng, đặc biệt là dịch vụ kỹ thuật uy tín. Đến nay, An Sinh đã có hàng nghìn khách hàng trải rộng khắp các địa phương trên Toàn Quốc.Năm 2013, thành lập trung tâm […]