Thiết bị y tế An Sinh

Ngày 15/05/2016 Chính phủ ban hành nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế, sau đó BYT ban hành các thông tư hướng dẫn hướng dẫn thực hiện. – Thông tư 39/2016/TT-BYT quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế – Thông tư 42/2016/TT-BYT quy định thừa nhận […]

Ngày 15/05/2016 Chính phủ ban hành nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế, sau đó BYT ban hành các thông tư hướng dẫn hướng dẫn thực hiện.

– Thông tư 39/2016/TT-BYT quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế

– Thông tư 42/2016/TT-BYT quy định thừa nhận kết quả phân loại trang thiết bị y tế

Sau một thời gian cử cán bộ đi học, bổ sung cơ sở vật chất, đến nay An Sinh đã đạt được tất cả các điều kiện theo quy định của Nghị định 36, và là một trong những đơn vị sớm nhất ở Việt Nam và đầu tiên ở Thanh Hóa hoàn thành tất cả các điều kiện này.
Bao gồm

An Sinh vừa nhập khẩu trực tiếp, vừa phân phối và bảo hành bảo trì sản phẩm nên việc tuân thủ được tất cả điều kiện yêu cầu là phức tạp

Theo đó, An Sinh đã hoàn thành tất cả bao gồm:

– Đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế nhóm BCD – SYT Thanh Hóa

– Đăng ký số lưu hành với các trang thiết bị Y tế A do An Sinh trực tiếp nhập khẩu – SYT Thanh Hóa

– Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế – Bộ Y Tế

Mỗi khi có thông tin mới, An Sinh luôn cử cán bộ tham gia các khoa học, đào tạo sớm nhất để kịp thời năm bắt các yêu cầu mới, nâng cao chất lượng trong kinh doanh.

Sắp tới, BYT sẽ tiếp tục ra thông tư mới Quy định Việc bảo hành, bảo trì trang thiết bị y tế theo quy định của nghị định 36. Với tiềm lực sẵn có từ Trung tâm dịch vụ kỹ thuật thiết bị Y tế, An Sinh chắc chắn sẽ đạt được tất cả các yêu cầu mới này

Bài liên quan