Thiết bị y tế An Sinh

Theo Quyết định của Chính phủ, bắt đầu từ 15-11, Bộ Y tế phải bỏ Tổng cục Dân số để chuyển thành Cục Dân số; xóa bỏ Vụ Trang Thiết bị và Công trình y tế cùng 2 Cục, Vụ, đơn vị khác… Ngày 15-11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh […]

Theo Quyết định của Chính phủ, bắt đầu từ 15-11, Bộ Y tế phải bỏ Tổng cục Dân số để chuyển thành Cục Dân số; xóa bỏ Vụ Trang Thiết bị và Công trình y tế cùng 2 Cục, Vụ, đơn vị khác…

Ngày 15-11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký ban hành Nghị định số 95/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, trong đó tổ chức lại một số vụ, cục thuộc Bộ Y tế.

Nghị định này thay thế Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

bộ y tế

Trước đây, Nghị định số 75/2017/NĐ-CP quy định Bộ Y tế có 23 tổ chức, trong đó có 20 tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Với Nghị định số 95/2022/NĐ-CP, Chính phủ quy định Bộ Y tế có 21 tổ chức, trong đó có 18 tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Cụ thể, Nghị định 95 quy định giữ nguyên 16 tổ chức có chức năng quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Y tế gồm: Vụ Bảo hiểm y tế; Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch – Tài chính; Vụ Pháp chế; Vụ Hợp tác quốc tế; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo; Cục Y tế dự phòng; Cục Phòng, chống HIV/AIDS; Cục Quản lý Môi trường y tế; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Cục Quản lý Dược; Cục An toàn thực phẩm.

Đồng thời, giữ nguyên Viện Chiến lược và Chính sách y tế; Báo Sức khỏe và Đời sống.

Nghị định 95/2022/NĐ-CP cũng quy định việc tổ chức lại một số tổ chức như: Tổng cục Dân số chuyển thành Cục Dân số. Không duy trì Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Cục Công nghệ thông tin, Tạp chí Y Dược học. Thành lập Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế và Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia.

Tổng cục Dân số, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Cục Công nghệ thông tin, Tạp chí Y Dược học tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo các quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dân số, Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế, Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia thuộc Bộ Y tế.

Theo Báo mới

Bài liên quan