Thiết bị y tế An Sinh

             Các chuẩn đầu cắm nhanh sử dụng phổ biến trong hệ thống khí y tế trung tâm : 1. Chuẩn PIN Index Loại đuôi chuột Loại đuôi ren dài Loại đuôi ren ngắn 2. Chuẩn Ohmeda (kiểu xoáy) Loại đuôi chuột Loại đuôi ren ngắn Loại đuôi ren dài […]

             Các chuẩn đầu cắm nhanh sử dụng phổ biến trong hệ thống khí y tế trung tâm :

1. Chuẩn PIN Index

Loại đuôi chuột
Loại đuôi ren dài

Loại đuôi ren ngắn

2. Chuẩn Ohmeda (kiểu xoáy)

Loại đuôi chuột
Loại đuôi ren ngắn
Loại đuôi ren dài

3. Chuẩn BS (Anh)

Loại đuôi chuột
Loại đuôi ren ngắn
Loại đuôi ren dài

4. Chuẩn DIN

5. Chuẩn DISS

6. Chuẩn Oxequip

7. Chuẩn Puritan Bennett

8. Chuẩn Chemetron

ANSINHMED.COM  xin chân thành cảm ơn Nhà sản xuất & Phân phối hệ thống khí y tế Samsung Medical Eng đã cung cấp cho chúng tôi hình ảnh, tài liệu này !

Ansinhmed.com

 

Bài liên quan