Quyết định 3955/QĐ-BYT, định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ KCB theo thông tư 37/2015/TT-BYT - ansinhmed.com

 Đang thực hiện
Đăng nhập bằng tài khoản tại Choyte.vn
Email:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản? Tạo tài khoản mới.
Đăng ký một lần, sử dụng tất cả các tài nguyên của hệ thống ansinhmed.com : Xem báo giá, tải tài liệu, đăng rao vặt, hỏi đáp...
(*) Các trường dữ liệu bắt buộc cần điền đẩy đủ. Chúng tôi sẽ gửi Email xác nhận cho bạn trong ít phút nữa.
Chú ý :Bạn vui lòng kiểm tra hòm thư Spam nếu không nhận được email kích hoạt tài khoản.
Họ và tên:    
Nơi làm việc:    
Email:   (*)
Số điện thoại:   (*)
Mật khẩu:   (*)
Xác nhận mật khẩu:   (*)
Đồng ý với Điều khoản của chúng tôi
Chia sẻ địa điểm của bạn để mở được tính năng xem & tải báo giá, download tài liệu, lập dự án,...
 
Bạn có thể sử dụng tài khoản Gmail, Facebook hoặc tài khoản đã có để Đăng nhập

Quyết định 3955/QĐ-BYT, định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ KCB theo thông tư 37/2015/TT-BYT

16/02/2017 22:34
 
BỘ Y TẾ


Số: 3955/QĐ-BYT
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày  22 tháng  9  năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật 
làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
­­­­­­­­­­­­­­
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/08/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;
Căn cứ Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp y tế công lập;
Căn cứ các hồ sơ xây dựng giá dịch vụ và Biên bản họp thẩm định định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao để thực hiện các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao thuốc, vật tư, hóa chất, điện, nước xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, khử khuẩn, chi phí duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị của một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh làm cơ sở để xây dựng và ban hành giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch Tài chính, Tổ chức Cán bộ; Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KH-TC.          
 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 Nguyễn Thị Xuyên
 
DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC
Về định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng
giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
 
       
1 Phụ lục 1: Chẩn đoán hình ảnh BV Bạch Mai
2 Phụ lục 2: Các thủ thuật và dịch vụ nội soi Bạch Mai
3 Phụ lục 3: Y học cổ truyền BV Y học cổ truyền
4 Phụ lục 4: Hồi sức tích cực Bạch Mai
5 Phụ lục 5: Nội khoa Bạch Mai
6 Phụ lục 6: Da liễu BV Da liễu
7 Phụ lục 7: Nội tiết BV Nội tiết
8 Phụ lục 8: Ngoại khoa BV Việt Đức
9 Phụ lục 9: Phụ sản BV Phụ sản
10 Phụ lục 10: Mắt BV Mắt
11 Phụ lục 11: Tai Mũi Họng BV Tai Mũi Họng
12 Phụ lục 12: Răng Hàm Mặt BV Răng Hàm Mặt
13 Phụ lục 13: Phục hồi chức năng BV Bạch Mai
14 Phụ lục 14: Bỏng Viện bỏng
15 Phụ lục 15: Ung bướu BV K
16 Phụ lục 16: PT nội soi BV Nhi
17 Phụ lục 17: Gây mê Viện bỏng
18 Phụ lục 18: Huyết học truyền máu Viện HHTM
19 Phụ lục 19: Xét nghiệm vi sinh, hóa sinh, giải phẫu bệnh Bạch Mai
20 Phụ lục 20: Thăm dò chức năng và một số dịch vụ khác Bạch Mai
 
 
Phụ lục chi tiết ( click để tải về )
PL1. Định mức Chẩn đoán hình ảnh
PL2. Định mức thủ thuật và dịch vụ nội soi
PL3. Y học cổ truyền
PL4. Chuyên ngành hồi sức cấp cứu
PL5.Định mức nội khoa
PL6. Định mức da liễu
PL7. Định mức nội tiết
PL8. Định mức ngoại khoa
PL9. Định mức phụ sản
PL10 Định mức Mắt
PL11. Định mức tai mũi họng
PL12.Định mức răng hàm mặt
PL 13.Định mức phục hồi chức năng
PL14. Định mức CN Bong
PL16. Định mức nội soi  Robot
PL18. Huyết học truyền máuau
PL19. Vi sinh

 
Họ Tên * Vui lòng nhập họ tên đầy đủ!
Email * Vui lòng nhập email đúng định dạng
Điện thoại Vui lòng nhập email đúng định dạng
Tiêu đề Vui lòng nhập tiêu đề

Vui lòng nhập nội dung thông điệp
Mã bảo mật * captcha Vui lòng nhập Mã bảo mật
Tin tức cùng chuyên mục
Tiêu chuẩn hợp quy TCVN 7303-2-12:2020 áp dụng sản xuất, kiểm định Máy thở
Công văn 15/BYT-TB-CT ngày 02/01/2019 về quản lý trang thiết bị y tế
Gửi bài viết, tài liệu, sản phẩm của bạn
Tin xem nhiều nhất
Tư vấn đầu tư, xây dựng Phòng khám và Bệnh viện tư nhân

Bạn đang muốn mở một phòng khám nhưng lại băn khoăn không biết phải làm những gì, cần bao nhiêu tiền và bắt đầu tư đâu? Với những người có nhiều kinh nghiệm đặc biệt là những người đã từng xây dựng và điều...

Hướng dẫn nhanh cách mắc điện tim và đọc kết quả điện tim

Hướng dẫn nhanh cách đọc phức bộ điện tâm đồ

Quyết định 3955/QĐ-BYT, định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ KCB theo thông tư 37/2015/TT-BYT

Định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao thuốc, vật tư, hóa chất, điện, nước xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, khử khuẩn, chi phí duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị của một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh làm cơ...

Các loại ống nghiệm dùng trong xét nghiệm lâm sàng

Các loại ống nghiệm dùng trong xét nghiệm lâm sàng : EDTA, Heparin, Serum Chimigly, Citrate  

Bình oxy y tế, cách kiểm tra thời gian sử dụng bình oxy y tế.

Chúng tôi có nhận được câu hỏi của một bạn hỏi về cách tính thời gian sử dụng của bình oxy y tế. Thực ra, vấn đề này cũng khá đơn giản nếu chúng ta nắm rõ được một vài thông số quan trọng của bình oxy. Bạn...

Máy tạo oxy : Cơ bản về nguyên lý và cấu tạo của máy tạo oxy

Trong lĩnh vực thiết bị y tế, máy tạo oxy (Oxygen Concentrator - Khác với Oxygen Generator) là một thiết bị có chức năng làm giàu oxy từ khí trời (làm đậm đặc và tăng nồng độ oxy) với nồng độ oxy ngõ ra khoảng 90-95%....