Thiết bị y tế An Sinh

Định mức tiêu hao tham khảo của hoá chất huyết học Mindray, không tính tiêu hao cho rửa thường quy, rửa khởi động, test máy, tắt máy: Mã hóa chất Model tương thích Part number Tên hóa chất Quy cách Thời hạn sử dụng Định mức (Số test) M-68 BC-6800 BC-6600 105-001974-00 M-68DS Diluent 20L […]

Định mức tiêu hao tham khảo của hoá chất huyết học Mindray, không tính tiêu hao cho rửa thường quy, rửa khởi động, test máy, tắt máy:

Mã hóa chất Model tương thích Part number Tên hóa chất Quy cách Thời hạn sử dụng Định mức (Số test)
M-68 BC-6800
BC-6600
105-001974-00 M-68DS Diluent 20L 2 years 606 tests
105-002025-00 M-68DR Diluent 1L×4 2 years 1960 tests
105-001975-00 M-68DR Diluent 4L×1 2 years 1960 tests
105-002026-00 M-68LD Lyse 1L×4 2 years 1960 tests
105-001977-00 M-68LD Lyse 4L×1 2 years 1960 tests
105-002027-00 M-68LN Lyse 1L×4 2 years 1960 tests
105-001979-00 M-68LN Lyse 4L×1 2 years 1960 tests
105-002028-00 M-68LB Lyse 1L×4 2 years 1960 tests
105-001981-00 M-68LB Lyse 4L×1 2 years 1960 tests
105-002029-00 M-68LH Lyse 1L×4 2 years 7538 tests
105-001983-00 M-68LH Lyse 4L×1 2 years 7538 tests
105-002231-00 M-68FN Dye 12mL×4 1 year 2040 tests
105-001987-00 M-68FN Dye 48mL×1 1 year 2040 tests
105-002232-00 M-68FR Dye 12mL×4 1 year 2040 tests
105-001990-00 M-68FR Dye 48mL×1 1 year 2040 tests
105-002233-00 M-68FD Dye 12mL×4 1 year 2040 tests
105-001993-00 M-68FD Dye 48mL×1 1 year 2040 tests
105-002020-00 M-68NRBC Kit M-68LN Lyse 1L×1 & M-68FN Dye 12mL×1 1 year 490 tests
105-002021-00 M-68RET Kit M-68DR Diluent 1L×1 & M-68FR Dye 12mL×1 1 year 490 tests
105-002225-00 Probe Cleanser 50ml 1 year Open vial life:60 days
M-58 BC-5800
BC-5600
105-000403-00 M-58D Diluent 20L 2 years 323 tests
105-000415-00 M-58LEO(I) lyse 1L×4 2 years 2487 tests
105-001660-00 M-58 LEO (I) Lyse 4L/bottle 2 years 2487 tests
105-000416-00 M-58LEO(II) lyse 500ml×4 2 years 6062 tests
105-001661-00 M-58LEO(II) lyse 1L×4/box 2 years 12125 tests
105-000417-00 M-58LH lyse 500ml×4 2 years 1940 tests
105-001662-00 M-58LH lyse 3L*1/box 2 years 2910 tests
105-000418-00 M-58LBA lyse 1L×4 2 years 2487 tests
105-001663-00 M-58LBA lyse 4L/box 2 years 2487 tests
105-000405-00 Probe cleanser 50ml 1 year Open vial life:60 days
105-000414-00 M-58 Cleanser 1L×4 1 year Not used in new version
M-50 BC-5500
BC-5200
A12-000167— M-50D Diluent 20L 2years 264 tests
A12-000219— M-50LEO(I) lyse 1L×4 2years 2487 tests
A12-000243— M-50LEO(I) lyse 4L 2years 2487 tests
A12-000220— M-50LEO(II) lyse 500ml×4 2years 6062 tests
A12-000254— M-50LEO(II) lyse 1L×4 2years 12125 tests
A12-000221— M-50LH lyse 500ml×4 2years 1940 tests
A12-000245— M-50LH lyse 3L 2years 2910 tests
A12-000224— M-50LBA lyse 1L×4 2years 2487 tests
A12-000246— M-50LBA lyse 4L 2years 2487 tests
A12-000178— M-50P Probe cleanser 50ml 1 year Open vial life:60 days
A12-000225— M-50 Cleanser 1L×4 1 year 130 ml/shut down
M-53 BC-5300
BC-5100
BC-5380
BC-5180
A11-000136— M-53D Diluent 20L 2years 473 tests
A11-000128— M-53LEO(I) lyse 1L×4 2years 2282 tests
A11-000129— M-53LEO(I) lyse 4L 2years 2282 tests
A11-000130— M-53LEO(II) lyse 200ml×4 2years 5542 tests
A11-000131— M-53LEO(II) lyse 400ml×4 2years 11085 tests
A11-000132— M-53LH lyse 500ml×4 2years 3880 tests
A11-000133— M-53LH lyse 1L×4 2years 7760 tests
003D-30-84194 M-53P Probe cleanser 50ml 1 year Open vial life:60 days
A11-000134— M-53 Cleanser 1L×4 1 year 12.3 ml/shut down
M-30 BC-3000Plus
BC-3200
BC-3600
A12-000047— M-30D Diluent 20L 2years 681 tests for BC-3200,
701 tests for BC-3600, 692 tests for BC-3000 Plus
A12-000042— M-30D Diluent 5.5L×2 2years 374 tests  for BC-3200, 385 tests for  BC-3600, 381 tests for  BC-3000 Plus
A12-000084— M-30CFL Lyse 500ml 2years 970 tests  for BC-3200, 1385 tests for  BC-3600, 970 tests for  BC-3000 Plus
A12-000083— M-30CFL Lyse 250ml 2years 485 tests  for BC-3200, 692 tests for  BC-3600, 485 tests for  BC-3000 Plus
A12-000048— M-30R Rinse 20L 2years 2771 tests  for BC-3200, 2561 tests for  BC-3600, 2425 tests for  BC-3000 Plus
A12-000043— M-30R Rinse 5.5L×2 2years 1524 tests  for BC-3200, 1408 tests for BC-3600, 1333 tests for  BC-3000 Plus
A12-000045— M-30E E-Z cleanser(not for BC-3600) 100ml 1year 1.6 ml/shut down
A12-000046— M-30P Probe cleanser 17ml x 12 1year Open vial life:60 days
105-000405-00 Probe cleanser (for BC-3600) 50ml 1year Open vial life:60 days
M-18 BC-2600
BC-2800
BC-1800
A12-000134— M-18D Diluent 20L 2years 646 tests
A12-000135— M-18D Diluent 5.5L×2 2years 355 tests
A12-000132— M-18CFL Lyse 500ml 2years 950 tests
A12-000137— M-18R Rinse 20L 2years 2090 tests
A12-000136— M-18R Rinse 5.5L×2 2years 1149 tests
A12-000138— M-18E E-Z cleanser 100ml 1year 1.6 ml/shut down
A12-000139— M-18P Probe cleanser 17ml x 12 1year Open vial life:60 days

Bài liên quan