Mở phòng khám đa khoa tư nhân cần làm những gì ? - ansinhmed.com

 Đang thực hiện
Đăng nhập bằng tài khoản tại Choyte.vn
Email:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản? Tạo tài khoản mới.
Đăng ký một lần, sử dụng tất cả các tài nguyên của hệ thống ansinhmed.com : Xem báo giá, tải tài liệu, đăng rao vặt, hỏi đáp...
(*) Các trường dữ liệu bắt buộc cần điền đẩy đủ. Chúng tôi sẽ gửi Email xác nhận cho bạn trong ít phút nữa.
Chú ý :Bạn vui lòng kiểm tra hòm thư Spam nếu không nhận được email kích hoạt tài khoản.
Họ và tên:    
Nơi làm việc:    
Email:   (*)
Số điện thoại:   (*)
Mật khẩu:   (*)
Xác nhận mật khẩu:   (*)
Đồng ý với Điều khoản của chúng tôi
Chia sẻ địa điểm của bạn để mở được tính năng xem & tải báo giá, download tài liệu, lập dự án,...
 
Bạn có thể sử dụng tài khoản Gmail, Facebook hoặc tài khoản đã có để Đăng nhập

Mở phòng khám đa khoa tư nhân cần làm những gì ?

15/02/2019 11:49

Tư vấn đầu tư, mở phòng khám đa khoa tư nhân

Qua nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi tư vấn xây dựng, lắp đặt trang thiết bị Y tế và hỗ trợ các thủ tục hành chính cho nhiều Bệnh viện, phòng khám. Chúng tôi điểm lại các giai đoạn cơ bản mà bất kỳ một Cơ sở y tế nào cũng phải trải qua và chuẩn bị
 

Trước tiên chúng tôi liệt kê các văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Cơ sở y tế
1/ Thông tư 41/2015/TT-BYT, Bộ Y Tế ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2015
( tải về )
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
2/ Nghị định 109/2016/NĐ-CP,  Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 07 năm 2016
( tải về )
Quy định cấp chứng chỉ hành nghề với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động vói Cơ sở y tế
3/ Quyết định 3955/QĐ-BYT, Bộ Y Tế ban hành ngày 22 tháng 9 năm 2015
( tải về )
Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá khám chữa bệnh
4/ Thông tư 39/2018/TT-BYT, Bộ Y Tế ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2018
( tải về )
Thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh Bảo hiểm giữa các bệnh viện cùng hạng và áp dụng giá thanh toán viện phí trong một số trường hợp
5/ Quyết định 437, Bộ Y Tế ngày 20 tháng 02 năm 2002
( tải về )
Về việc ban hành danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực...

 

PHẦN I - CÁC THỦ TỤC, ĐIỀU KIỆN MỞ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

Căn cứ tại Điều 24 mục I chương III  Thông tư  41/2011/TT-BYT về hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa là:

Quy mô phòng khám đa khoa:

Phòng khám đa khoa phải đáp ứng ít nhất các điều kiện sau:

a) Có ít nhất 02 trong 04 chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi;

b) Phòng cấp cứu;

c) Buồng tiểu phẫu;

d) Phòng lưu người bệnh;

đ) Cận lâm sàng: Có hai bộ phận xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh;

Cơ sở vật chất:

a) Có nơi tiếp đón, phòng cấp cứu, phòng lưu người bệnh, phòng khám chuyên khoa và buồng tiểu phẫu. Các phòng khám trong phòng khám đa khoa phải đáp ứng các yêu cầu ít nhất về diện tích như sau:

– Phòng cấp cứu có diện tích ít nhất 12m2;

– Phòng lưu người bệnh có diện tích ít nhất 15m2; có ít nhất từ 02 giường lưu trở lên, nếu có từ 03 giường lưu trở lên thì diện tích mỗi giường ít nhất là 05m2;

– Các phòng khám chuyên khoa và buồng tiểu phẫu có diện tích ít nhất 10m2.

Riêng đối với phòng khám đa khoa khu vực của Nhà nước phải bảo đảm tiêu chuẩn thiết kế quy định tại Quyết định số 1327/2002/QĐ – BYT ngày 18 tháng 4 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

b) Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, quản lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;

c) Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.

Thiết bị y tế:

Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà phòng khám đa khoa đăng ký.

Tổ chức nhân sự:

a) Số lượng bác sỹ làm việc toàn thời gian (cơ hữu) phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số bác sỹ của phòng khám đa khoa;

b) Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa mà phòng khám đa khoa đăng ký;

– Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng. Việc phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa phải được thể hiện bằng văn bản;

– Là người làm việc toàn thời gian tại phòng khám đa khoa;

c) Ngoàingườichịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa, các đối tượng khác làm việc trong phòng khám đa khoa nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Việc phân công phải phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề của người đó.

Phạm vi hoạt động chuyên môn:

Hành nghề theo phạm vi hoạt động chuyên môn được Giám đốc Sở Y tế tỉnh phê duyệt. Việc phê duyệt phải căn cứ vào quy định về phạm vi hoạt động chuyên môn tại các Điều 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33 và 34 Thông tư này.
 

THỨ HAI: THỦ TỤC MỞ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

Căn cứ tại Điều 39 mục II Chương III Thông tư  41/2011/TT-BYT hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Khoản 1 Điều 46 Luật khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;

c) Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề củatất cảngười hành nghề và danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này;

d) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế,của cơ sở khám bệnh, chữa bệnhtheo mẫu quy định tại Phụ lục 14 ban hành kèm theo Thông tư này;

đ) Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề;

e) Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương III Thông tư này;

g) Điều lệ tổ chức và hoạt động  đối với bệnh viện Nhà nước thực hiệntheoquy định tại Quyết định số 5571/Q Đ – BYT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành mẫu Điều lệ tổ chức và hoạt động của bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; đối với bệnh viện tư nhân thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư này và phương án hoạt động ban đầu đối với bệnh viện;

h) Bản sao có chứng thực hợp đồng với công ty dịch vụ hàng không để vận chuyển người bệnh đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh ra nước ngoài;

i) Bản sao có chứng thực hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với bệnh viện không có phương tiện vận chuyển cấp cứu;

k) Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.


PHẦN II: CHUẨN BỊ CƠ SỞ HẠ TẦNG

Tham khảo thêm tài liệu “Hướng dẫn xây dựng Phòng khám, lắp đặt thiết bị tại đây
1. Lựa chọn được 1 vị trí hợp lý góp phần quyết định việc thành hay bại khi đầu tư.
- Vị trí không nên quá gần các cơ sở y tế tương đương, lớn hơn, tiềm năng hơn khác đang hoạt động tốt.
- Tìm hiểu mật độ, đời sống dân cư, khả năng đáp ứng của đối thủ hiện tại, họ đã chiếm lĩnh được bao nhiêu %
- Thực tế, với mật độ dân cư trung bình thì PKĐK cách nhau 10km trở lên, BVĐK cách nhau từ 20km. Hoặc mỗi huyện trung bình có 01 BVĐK quy mô 200 gường bệnh và 01 Phòng khám đa khoa lớn là có thể hoạt động tốt
- Y tế là lĩnh vực rất đặc thù nhất là với Cơ sở khám chữa bệnh, để xây dựng uy tín cần thời gian rất lâu, nhanh nhất là 2 năm không thì phải tới 4-5 năm.
- Nhận diện vị trí là một hành vi tiêu dùng rất quan trọng, góp phần quyết định đến thành công của Phòng khám. Do đó, tốt nhất là các phòng khám nên tự xây dựng trên đấy và nhà của mình. Trường hợp phải đi thuê thì nhất định phải thuê dài hạn và làm chủ được thời gian cũng như chi phí thuê

2. Thiết kế xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp với khả năng khai thác
2.1 Xây dựng mới
- Nếu xây mới, tốt nhất phải tham khảo kỹ các quy định về quy hoạch, tiêu chuẩn xây dựng cơ sở y tế của BYT và cố gắng đáp ứng ở mức tối đa để tránh rắc rối khi thẩm định, cấp phép cũng như thuận lợi khi hoạt động chuyên môn.
- Nên tham khảo trực tiếp các Cơ sở y tế tương đương về quy mô, cùng mô hình hoạt động đã hoạt động thành công.
- Tham khảo ý kiến của cán bộ quản lý nhà nước, ở đây là cán bộ Hành nghề y được tư nhân của SYT
- Tham khảo ý kiến của các đơn vị lắp đặt, cung cấp trang thiết bị để nhờ họ tư vấn quy hoạch và sắp xếp phòng ốc cho phù hợp với lắp đặt và vận hành thiết bị
Cuối cùng, khi đã có đầy đủ thông tin thì mời tư vấn thiết kế và xây dựng đến thực hiện theo yêu cầu và điều kiện của mình

2.2 Cải tạo, nâng cấp từ cơ sở cũ
Thông thường việc cải tạo sẽ gây nhiều khó khăn về việc đáp dứng tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn theo quy định của BYT. Một số nguyên tắc cơ bản liên quan đến cải tạo cơ sở hạ tầng là:
- Tiếp đón, lễ tân luôn ở đầu tiên, tiếp đến là các phòng khám tổng hợp hoặc và chuyên khoa.
- Các phòng có tính lây nhiễm, liên quan đến chất thải như xét nghiệm, nội soi thì bố trí phía cuối gần khu vệ sinh.
- Phòng chụp X-Quang tốt nhất là bố trí tách hẳn khu khác, cách khu nhiều người đi lại từ 5m. Nếu không tách được thì phải bố trí cuối cùng và phải lèm hệ thống chống phóng xa đúng tiêu chuẩn.

 
PHẦN III: MỘT SỐ LƯU Ý KHI XIN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG


Tùy vào mô hình hoạt động, độ phức tạp và thời gian xin phép càng lâu và gần như không thể đúng theo kế hoạch ban đầu đưa ra. Có mốt số lưu ý khi xin cấp phép liên quan đến hoạt động phòng khám
1. Cấp phép và lắp đặt điện 3 pha
Với phòng khám có sử dụng các máy X-Quang thì ngay từ khi bắt đầu, mọi người hãy liên hệ Điện lực tại địa phương để chuẩn bị. Quá trình triển khai điện này nên tham khảo kỹ thuật thiết bị y tế để lựa chọn loại dây cabs điện, các thiết bị phụ trợ phư hợp như: ổn áp, Atomat, máy phát dự phòng…
 
2. Cấp phép an toán bức xạ từ Sở khoa học công nghệ
Do thủ tục này khả phức tạp nên ngay khi xác định được loại thiết bị sẽ mua thì các phòng khám nên tiến hành làm hồ sơ trước, đến khi máy lắp xong thì mời sở KHCN về thẩm định. Nhưu vậy để rút ngắn thời gian lấy giấy phép phóng xạ để hoàn thiện hồ sơ cấp phép hoạt động phòng khám với Sở Y Tế.
 
3. Thành lập công ty hoặc hộ kinh doanh
Bước này hầu như các chủ phòng khám đều lùng túng, không biết nên thế nào cho hợp lý. Nhưng mọi người cần biết một số vấn đề sau
- Đăng ký kinh doanh là bắt buộc, đăng ký hộ cả thể hoặc doanh nghiệp và nó không phải là giấy phép hoạt động
- Khám chưa bệnh tư nhân được nhà nước khuyến khích đầu tư, gần như không mất thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế phải đóng không đáng kể là: môn bài, môi trường, VAT…
- Giấy phép kinh doanh khác với giấy phép của Sở Y tế. Thông thường giấy phép kinh doanh “ khám chữa bệnh “ là nghanh nghề có điều kiện, chỉ được cấp đăng ký kinh doanh kho có giấy phép từ SYT.
- Nếu chỉ là phòng khám nhỏ, chuyên khoa và quy mô gia đình thì chỉ cần đăng ký kinh doanh hộ cá thể để tiện quản lý và khai báo với cơ quan chức năng.
- Nếu có khám bảo hiểm, hoặc phòng khám đa khoa thì nên thành lập luôn công ty và phòng khám trực thuộc công ty. Chỉ khi có dấu của công ty mới được xuất hóa đơn khi khám dịch vụ, khám bảo hiểm…
Khi đã thành lập công ty thì các phòng khám cũng nên có một kế toán có kinh nghiệm, hoặc nếu không thì nhờ các công ty dịch vụ làm thuế.
- Nếu muốn có cơ sở pháp lý để ký hợp đồng với nhân sự, công ty cung cấp dịch vụ thì cứ thành lập công ty trước. Tuy nhiên không khai báo khám chữa bệnh để tránh điều kiện kinh doanh, sau này bổ sung nghành nghề kinh doanh vào giấy phép kinh doanh đơn giản hơn nhiều
 
4. Xin cấp phép phòng khám
Tốt nhất, thông qua các mối quan hệ hãy đến Phòng hành nghê Y để gặp cán bộ phụ trách của SYT nhờ họ tư vấn phù hợp với điều kiện và đúng pháp luật. Tuy nhiên các phòng khám cần chú ý, ban đầu nên đăng ký tôi thiểu để giảm bớt các điều kiện khó khăn như nhân sự: làm nhau vậy để nhanh chóng đi vào hoạt động, vừa hoạt động vừa hoàn thiện và đăng ký thêm sau


Xin lưu ý:
Những mô hình phòng khám có sự góp vốn của đông người phải thật sự cảnh giác, nhất là các bác sỹ cùng góp vốn đầu tư. Nhược điểm của người Việt nam nói chung là hễ làm ăn chug với nhau dễ xảy ra mâu thuẫn, xuất phát từ các mâu thuẫn: đầu tư mua sắm, cách thức hoạt động, quản lý… và hay gặp hơn cả là sự mâu thuẫn về lợi ích. Những người bạn bè, người thân khi đầu tư với nhau, lúc khó khăn thì chưa nghĩ gì nhưng đến khi Bệnh viện, Phòng khám làm ăn được thì sinh mẫu thuẫn về lợi ích. Thậm chí người được giao đi mua sắm bớt xén, gửi giá… tư lợi cá nhân.

______________________________________________________________________

KHI CÓ Ý TƯỞNG HOẶC ĐANG GẶP KHÓ KHĂN KHI ĐẦU TƯ PHÒNG KHÁM
Hãy Liên Hệ Với Chúng Tôi Để Để Được Hỗ Trợ 24/7 miễn phí

CÔNG TY AN SINH - ĐỐI TÁC CHUYÊN NGHIỆP
Với gần 10 kinh nghiệm, chúng tôi đã tư vấn thành lập, cung cấp Thiết bị và đồng hành cùng hơn 300 Phòng khám Đa khoa, Chuyên khoa trên khắp cả nước. Chúng tôi có một số thế mạnh như:
- An Sinh trực tiếp nhập khẩu và phân phối hầu hết Thiết bị y tế cho 1 Phòng khám đa Khoa quy mô lớn
- Tư vấn quy hoạch khoa phòng, thiết kế phòng ốc theo tiêu chuẩn của Bộ y tế
- Cung cấp, lắp đặt Full thiết bị, vật tư y tế để Setup hoàn chỉnh một phòng khám với giá cạnh tranh nhất
- Hỗ trợ tài chính để " thúc đẩy triển khai kế hoạch của Bác sỹ "

 

* Tư vấn pháp lý, đầu tư, hoạt động:
TGĐ, Bác sỹ - Tăng Hòa: Tel - 0944 549 668 / Email:
ansinhyte@gmail.com
* Tư vấn xây dựng, hạ tầng và kỹ thuật
Kỹ sư Y Sinh, phụ trách kỹ thuật - Văn Cường - Tel: 0948 456 296 / Email:
cuong.ansinh@gmail.com
* Tư vấn mua sắm trang thiết bị Y tế

• Ms. Hậu: 0889 383 179 | nguyenhau.ansinh@gmail.com
 Website: ansinhmed.com | Fb/ansinhmedical

Địa chỉ : 
 • 16/176 Lê Trọng Tấn - Q. Thanh Xuân - TP. Hà Nội
 • 296 Hải Thượng Lãn Ông - Quảng Thắng - TP. Thanh Hóa

Họ Tên * Vui lòng nhập họ tên đầy đủ!
Email * Vui lòng nhập email đúng định dạng
Điện thoại Vui lòng nhập email đúng định dạng
Tiêu đề Vui lòng nhập tiêu đề

Vui lòng nhập nội dung thông điệp
Mã bảo mật * captcha Vui lòng nhập Mã bảo mật
Tin tức cùng chuyên mục
Tư vấn đầu tư, xây dựng Phòng khám và Bệnh viện tư nhân
Danh mục vật tư, hóa chất trang bị theo từng phòng trong Phong khám đa khoa
Thiết kế xây dựng phòng X quang theo tiêu chuẩn an toàn bức xạ
Gửi bài viết, tài liệu, sản phẩm của bạn
Tin xem nhiều nhất
Tư vấn đầu tư, xây dựng Phòng khám và Bệnh viện tư nhân

Bạn đang muốn mở một phòng khám nhưng lại băn khoăn không biết phải làm những gì, cần bao nhiêu tiền và bắt đầu tư đâu? Với những người có nhiều kinh nghiệm đặc biệt là những người đã từng xây dựng và điều...

Quyết định 3955/QĐ-BYT, định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ KCB theo thông tư 37/2015/TT-BYT

Định mức kinh tế kỹ thuật tiêu hao thuốc, vật tư, hóa chất, điện, nước xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, khử khuẩn, chi phí duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị của một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh làm cơ...

Hướng dẫn nhanh cách mắc điện tim và đọc kết quả điện tim

Hướng dẫn nhanh cách đọc phức bộ điện tâm đồ

Giới thiệu công ty An Sinh Medical

​Kể từ khi ra đời, với sự nỗ lực không ngừng để đem đến khách hàng những sản phẩm chất lượng, đặc biệt là dịch vụ kỹ thuật uy tín. Đến nay, chúng tôi đã có hàng nghìn khách hàng trải rộng khắp các địa...

Mời  hợp tác phân phối Thiết bị y tế Gia đình trên toàn quốc

An Sinh là đơn vị Nhập khẩu, phân phối độc quyền tại Việt Nam cho nhiều hãng sản xuất Thiết bị Y tế Gia đình hàng đầu Thế giới như: Medel, Mebby, Retone... Chúng tôi có đủ bộ sản phẩm Chăm sóc sức khỏe cho một gia...

Phẫu thuật nội soi là gì? Cơ bản về hệ thống thiết bị và dụng cụ phẫu thuật nội soi

Phẫu thuật nội soi là một phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn (xâm nhập tối thiểu), trong đó bác sĩ dùng ống soi có gắn camera và nguồn sáng để quan sát khu vực phẫu thuật (phẫu trường) bên trong cơ thể. Phẫu thuật...