Thiết bị y tế An Sinh

Que thử nước tiểu 11 thông số Humasis U-AQS

  • Thương hiệu: HUMASIS
  • Xuất xứ: Hàn Quốc
  • Phân loại: A
  • Nhóm: Nhóm 6

342.002 

Mô tả

Các chỉ số phân tích : Protein, Blood, Leukocytes, Nitrate, Glucose, Ketone, pH, Specific Gravity, Bilirubin, Urobilinogen and Ascorbic acid (Vitamin C) in Urine.