Thiết bị y tế An Sinh

Bộ Y tế đơn giản hóa trong các thủ tục hành chính

Thời gian qua các đơn vị thuộc Bộ Y tế tập trung đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó hàng trăm thủ tục hành chính đã được đơn giản hoá, cắt giảm để tạo thuận lợi cho […]

Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế

Đại dịch COVID-19 đã phần nào khiến chúng ta nhìn rõ hơn tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế đối với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe toàn dân, cũng như phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội Trong những năm gần đây, ngành chăm sóc […]