Thiết bị y tế An Sinh

Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế

Đại dịch COVID-19 đã phần nào khiến chúng ta nhìn rõ hơn tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế đối với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe toàn dân, cũng như phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội Trong những năm gần đây, ngành chăm sóc […]

Bộ Y tế chuyển Tổng cục Dân số thành Cục, xóa bỏ Vụ Trang thiết bị và 2 Vụ, Cục khác theo Quyết định của Chính phủ

Theo Quyết định của Chính phủ, bắt đầu từ 15-11, Bộ Y tế phải bỏ Tổng cục Dân số để chuyển thành Cục Dân số; xóa bỏ Vụ Trang Thiết bị và Công trình y tế cùng 2 Cục, Vụ, đơn vị khác… Ngày 15-11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh […]