Thiết bị y tế An Sinh

Chiến dịch đổi máy thở cũ lấy máy thở mới

Dành cho xe cứu thương và dịch vụ cho thuê máy thở tại nhà Hiện nay, vẫn còn nhiều xe cứu thương, dịch vụ cho thuê máy thở sử dụng tại nhà đang dùng những dòng máy thở rất cũ. Đây hầu hết là những máy nhập lậu, máy hỏng tân trang lại từ các […]

Thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế mới nhất

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 62/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi. Theo đó, thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm […]