Thiết bị y tế An Sinh

Chiến dịch đổi máy thở cũ lấy máy thở mới

Dành cho xe cứu thương và dịch vụ cho thuê máy thở tại nhà Hiện nay, vẫn còn nhiều xe cứu thương, dịch vụ cho thuê máy thở sử dụng tại nhà đang dùng những dòng máy thở rất cũ. Đây hầu hết là những máy nhập lậu, máy hỏng tân trang lại từ các […]