Thiết bị y tế An Sinh

Tư vấn đầu tư và lựa chọn máy nội soi tiêu hóa

1/ Một số thông tin cơ bản về máy nội soi tiêu hóa Máy nội soi tiêu hóa hoạt động dựa vào một ống soi mềm đường kính khoảng 1cm, dài từ 100cm đến 140cm có tích hợp các kênh dẫn sáng, kênh hơi, kênh nước, bộ phận cơ học, camera… để thu nhận, truyền […]