Thiết bị y tế An Sinh

Tư vấn đầu tư và lựa chọn máy nội soi tiêu hóa

1/ Một số thông tin cơ bản về máy nội soi tiêu hóa Máy nội soi tiêu hóa hoạt động dựa vào một ống soi mềm đường kính khoảng 1cm, dài từ 100cm đến 140cm có tích hợp các kênh dẫn sáng, kênh hơi, kênh nước, bộ phận cơ học, camera… để thu nhận, truyền […]

Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Căn cứ: —————————————————— > Thông tư số 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh > Thông tư số 41/2015/TT-BYT sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 41/2011/TT-BYT ——————————————————- 1. Các hình thức tổ chức của cơ sở khám […]