Thiết bị y tế An Sinh

Nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế được bổ sung vào danh mục hàng dự trữ quốc gia để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh. Sáng 15/9, Thường vụ Quốc hội thông qua dự thảo nghị quyết bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng dự […]

Nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế được bổ sung vào danh mục hàng dự trữ quốc gia để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.

Sáng 15/9, Thường vụ Quốc hội thông qua dự thảo nghị quyết bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng dự trữ quốc gia. Chính phủ được giao quy định chi tiết các mặt hàng thuộc nhóm vật tư, thiết bị y tế và phân công bộ, ngành quản lý.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Hoàng Phong

Theo Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, nguồn vật tư, thiết bị y tế dự trữ thường xuyên tại các cơ sở y tế không đủ đáp ứng. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Dự trữ quốc gia, danh mục hàng dự trữ quốc gia gồm 12 nhóm hàng, trong đó chưa có nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế.

“Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cũng như đáp ứng yêu cầu khẩn cấp về y tế trong các tình huống đột xuất do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn và các tình huống quốc phòng, an ninh xảy ra trong tương lai, việc bổ sung thêm nhóm hàng này vào danh mục hàng dự trữ quốc gia là rất cần thiết”, ông Dũng nói.
Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải tán thành với đề xuất nêu trên. Ông đề nghị sau khi nghị quyết được thông qua, Chính phủ phải khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn quy định chi tiết danh mục hàng vật tư, thiết bị y tế được bổ sung vào dự trữ quốc gia.

Bài liên quan