Thiết bị y tế An Sinh

Trang chủ

Bạn đã xem

Bạn chưa xem sản phẩm nào

Thương hiệu

Dành cho bạn

Tin mới

Việt Nam bổ sung vật tư y tế vào dự trữ quốc gia

Nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế được bổ sung vào danh mục hàng dự trữ quốc gia để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh. Sáng 15/9, Thường vụ Quốc hội thông qua dự thảo nghị quyết bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng dự […]

Facebook fanpage